Targi EuroLab 2018

Saturn DigiSizer II

DigiSizer

 

 

Saturn DigiSizer II

Cyfrowy analizator rozmiarów cząstek o wysokiej rozdzielczości

 

 

Znaczny postęp w technikach pomiaru wielkości cząstek

W ciągu ostatnich kilku dekad, w technikach pomiaru wielkości cząstek nastąpił zdecydowany postęp. Jednym z najważniejszych osiągnięć na tym polu było wdrożenie techniki opartej o lasery, a także użycie współczesnych fotodetektorów i komputerów. Jakiś czas temu, postęp w technice rozpraszania światła laserowego spowodował, że analizy są obecnie szybsze. Jednak wciąż problemem była jakość pomiarów, ograniczona niedoskonałościami detektora. Firma Micrometrics, zdając sobie sprawę z potrzeby ulepszenia zdolności detekcyjnych, stworzyła instrument Saturn DigiSizer, który używa diody laserowej i nowoczesnego detektora z matrycą CCD w celu znaczącej poprawy czułości, rozdzielczości, odtwarzalności i powtarzalności techniki pomiaru wielkości cząstek z użyciem rozproszonego światła lasera.

Wprowadzając na rynek urządzenie Saturn DigiSizer II, firma Micrometrics ponownie ulepszyła technikę pomiaru wielkości cząstek. Przy użyciu ultranowoczesnego detektora z matrycą CCD zawierającą ponad trzy miliony elementów, z zastosowaniem teorii Mie, a także wyjątkowej konstrukcji urządzenia i jego funkcji redukcji danych, Saturn DigiSizer II pozwala swoim użytkownikom na uzyskanie wyjątkowo wysokiego poziomu rozdzielczości i czułości, który jest niedostępny dla innych systemów pomiaru wielkości cząstek z użyciem techniki laserowej. Poziom szczegółowości, dokładności i rozdzielczości pozwala na pozyskanie wszystkich niezbędnych informacji z odczytu wzorca rozproszenia światła statycznego. Operator może teraz dokonywać pomiaru tego samego materiału w różnych instrumentach, ulokowanych w różnych miejscach świata i uzyskać te same, niezwykle szczegółowe informacje pomiarowe dotyczące rozkładu rozmiarów, identyczne dla każdego z nich. Urządzenie Saturn DigiSizer II jest w pełni automatyczne i wymaga minimalnej obsługi ze strony operatora.

 

Zalety urządzenia Saturn DigiSizer II

·         bezkonkurencyjna czułość

·         wyższa rozdzielczość

·         bezkonkurencyjna powtarzalność analiz

·         lepsza dokładność

·         lepsza odtwarzalność

·         wyjątkowa jakość pozyskiwanych danych

·         system w pełni automatyczny

·         szeroki wybór opcji próbkowania

·         łatwe w użyciu oprogramowanie

·         opcja oprogramowania 21 CFR, część 11

·         opcja usługi uwierzytelniania IQ/OQ

·         nie używa zastrzeżonych, „zamkniętych” algorytmów

 

Zastosowania

  • Przemysł farmaceutyczny
  • Materiały ceramiczne
  • Katalizatory
  • Farby i powłoki
  • Kosmetyki
  • Materiały cierne
  • Górnictwo
  • Materiały do kolumn chromatograficznych
  • i wiele innych dziedzin

 

Wprowadzając na rynek urządzenie Saturn DigiSizer II, firma Micrometrics ponownie ulepszyła technologię pomiaru wielkości cząstek

 

Cechy

• Niezwykle wysoka rozdzielczość dająca dokładne wyniki

• Najwyższej klasy matryca CCD z ponad 3 milionami elementów

• Zakres pomiarowy od 40 nanometrów do 2500 mikrometrów

• Dostępne dwa urządzenia do przygotowania próbek do szerokiego spektrum zastosowań

• Szybkie i szczegółowe wyniki są powtarzalne i odtwarzalne pomiędzy wszystkimi urządzeniami Saturn DigiSizer

• Jeden komputer może kontrolować do dwóch analizatorów

• Do 18 próbek przygotowywanych bezobsługowo przy użyciu autosamplera MasterTech 052

 

 

Przy użyciu ultranowoczesnego detektora z matrycą CCD zawierającą ponad trzy miliony elementów, z zastosowaniem teorii Mie, a także wyjątkowej konstrukcji urządzenia i jego funkcji redukcji danych, Saturn DigiSizer II pozwala swoim użytkownikom na uzyskanie wyjątkowo wysokiego poziomu rozdzielczości i czułości, który jest niedostępny dla innych systemów pomiaru wielkości cząstek z użyciem technologii laserowej. Wyższa rozdzielczość zapewnia lepsze informacje o próbce, dostarczając dokładniejszych wyników nawet w przypadku złożonych rodzajów próbek. Dodatkowo, instrument daje szybkie i szczegółowe wyniki, które są powtarzalne i odtwarzalne pomiędzy wszystkimi urządzeniami Saturn DigiSizer, w każdym miejscu na świecie. System umożliwia analizę cząstek zarówno organicznych jak i nieorganicznych, w zakresie pomiarowym od 40 nanometrów do 2500 mikrometrów. Saturn DigiSizer II zawiera kompletny system obiegu płynu zawiesiny/mieszaniny próbki przez komórkę pomiarową i pojemnik, a także do zewnętrznego pojemnika na odpady ciekłe. Funkcje takie jak w pełni zautomatyzowana obsługa próbek i wsparcie dla próbek o małej objętości czynią z urządzenia Saturn DigiSizer II idealne narzędzie w szerokim spektrum zastosowań w produkcji, badaniach i kontroli jakości. Jeden komputer osobisty może kontrolować do dwóch analizatorów z modułem do obsługi próbek ciekłych oraz dwa autosamplery MasterTech 052, z których każdy pozwala na bezobsługową analizę sekwencyjną do 18 próbek.

Urządzenie do przygotowania próbek ciekłych (LSHU) powala na automatyczne ich przygotowanie do analizy. Urządzenie dostępne jest w dwóch konfiguracjach. Standardowa zawiera pojemnik o regulowanej pojemności od 590 do 690 mL rozpuszczonej próbki. Model ten jest idealny w przypadku próbek zawierających cząstki o dużym współczynniku tarcia i dużej gęstości. Model dla próbek o małej objętości posiada pojemnik o regulowanej pojemności od 100 do 120 mL rozpuszczonej próbki, najlepiej nadający się w przypadku analiz, w których dostępność próbek lub płynu zawiesiny są ograniczone, lub gdy płyn zawiesiny może być niebezpieczny lub trudny do utylizacji. Oba moduły przygotowawcze pozwalają na podłączenie sondy ultradźwiękowej, która może pomóc w rozproszeniu próbki w zawiesinie.

Program analityczny urządzenia Saturn DigiSizer II zaprojektowano do pracy w środowisku systemów operacyjnych Windows® XP Professional oraz Windows Vista® Business lub Ultimate. Posiada on kreatory oraz intuicyjne ekrany, które pozwalają na wykonywanie operacji systemowych w sposób szybki i wydajny. Dodatkowo, oprogramowanie wspomagające confirmTM 21 CFR, część 11 firmy Micrometrics jest zgodne z przepisami DFA. W połączeniu z usługami IQ i OQ fi rmy Micrometrics, operator może być pewny, że system Saturn DigiSizer jest sprawdzony pod względem dokładności, stałej wydajności i posiada zabezpieczenia, które chronią integralność danych analitycznych. Dostęp do systemu jest ograniczony do osób posiadających autoryzację. Bezpieczne, cyfrowo tworzone i oznaczane czasowo testy audytowe są zintegrowaną częścią systemu oprogramowania.

 

Dostawca i serwis:

Syl&Ant Instruments, ul. Pyskowicka 12, 44-172 Niewiesze, tel. 32 2303201, info@sylant.pl