Prototypowy, iskrobezpieczny rejestrator drgań wzbudzanych w kotwi stalowej w celu oceny jej stanu wklejenia w górotworze lub równoważny

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

Główny Instytut Górnictwa, 
40-166 Katowice,
Plac Gwarków 1, 
Tel. . 32/ 259 24 58,
E-mail astaniek@gig.eu
WWW www.gig.eu/pl/przetargi/zapytania-ofertowe

Województwo

śląskie

Powiat

Katowice

Treść zamówienia

Prototypowy, iskrobezpieczny rejestrator drgań wzbudzanych w kotwi stalowej w celu oceny jej stanu wklejenia w górotworze lub równoważny

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prototypowego, iskrobezpiecznego rejestratora drgań wzbudzanych w kotwi stalowej w celu oceny jej stanu wklejenia w górotworze lub równoważny.
Rejestrator ma się składać z następujących elementów:
1. Elementu wzbudzającego drgania z pomiarem wartości siły wymuszającej,
2. Czujnika pomiarowego mierzącego sygnał odpowiedzi na wymuszenie drgań,
3. Rejestratora z zasilaczem bateryjnym lub akumulatorowym o możliwym 24 godzinnym ciągłym czasie użytkowania oraz transmisją bezprzewodową rejestrowanych danych do urządzenia PDA,
4. Urządzenia PDA wraz z oprogramowaniem, w którym możliwa będzie konfiguracja rejestrowanych danych, zapis danych i podgląd przebiegów czasowych mierzonych sygnałów, opcjonalnie funkcji przejścia. Możliwa będzie transmisja bezprzewodowa plików rejestracji do jednostki centralnej.

Wszystkie elementy systemu tzn. rejestrator wraz z oprzyrządowaniem muszą spełniać wymaganie Dyrektywy ATEX z pierwszej grupy urządzeń przeciwwybuchowych.

Specyfikacja

www.gig.eu/pl/przetargi/zapytania-ofertowe

LINK do SIWZ

http://www.gig.eu/pl/przetargi/zapytania-ofertowe

Załączniki do spec.

rejestrator_drgan.docx

Osoba do kontaktu

Osoba do kontaktów z Wykonawcą.
dr inż. Andrzej Staniek, tel. 32/ 259 24 58, e-mail: astaniek@gig.eu

Wymagany termin realizacji zamówienia

15 grudnia 2019 roku.

Miejsce i termin składania ofert

Główny Instytut Górnictwa, 
40-166 Katowice,
do godz. 1200. Plac Gwarków 1, 

2019-05-17

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

30 dni od daty złożenia.

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

I. Cena - 100%

Data dodania

2019-05-10