ODCZYNNIKI CHEMICZNE

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

UNIWERSYTET HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE
42-200 Częstochowa
ul. Waszyngtona 4/8; 
Tel. tel. +48 34 378 41 00 
E-mail a.folentarska@ajd.czest.pl (
WWW www.bip.ajd.czest.pl/?idm=19

Województwo

śląskie

Powiat

częstochowski + Częstochowa

Treść zamówienia

ODCZYNNIKI CHEMICZNE

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie zaprasza do złożenia ofert cenowych na:

ODCZYNNIKI CHEMICZNE

pobierz: plik 203KB

załącznik: plik 37KB
Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników chemicznych dla Wydziału
Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana
Długosza w Częstochowie.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem zamawianych ilości
został zawarty w załączniku nr 1- formularz cenowy.
3. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, pełnowartościowy, wolny od wad,
bez wcześniejszej eksploatacji.
4. Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie do Zamawiającego zamawianych
odczynników chemicznych na koszt i ryzyko Wykonawcy
Miejsce dostawy: mgr Agnieszka Folentarska, Instytut Chemii, Nauk o Zdrowiu i
Żywności, Al. Armii Krajowej 13/15, 42-200 Częstochowa, p. 005

Specyfikacja

http://www.bip.ajd.czest.pl/?idm=19

LINK do SIWZ

http://www.bip.ajd.czest.pl/?idm=19

Załączniki do spec.

Pulpit.zip

Wymagany termin realizacji zamówienia

Termin realizacji: w ciągu 14 dni licząc od dnia otrzymania zamówienia.

Miejsce i termin składania ofert

UNIWERSYTET HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE
42-200 Częstochowa
ul. Waszyngtona 4/8;10:00

2019-05-16

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Data dodania

2019-05-10