Kolumna chromatograficzna HPLC

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

Dział Zamówień Publicznych UMCS
20-031 Lublin
Pl. M. Curie - Skłodowskiej 5
Tel. 81/ 537 57 00 
Fax. 81/ 537 57 03
E-mail sylwia.grzeszczyk@umcs.pl 
WWW www.umcs.pl

Województwo

lubelskie

Powiat

lubelski + Lublin

Treść zamówienia

Kolumna chromatograficzna HPLC

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Kolumna chromatograficzna HPLC:

- możliwość pracy w zakresie pH 1-12

- 100% stabilność w fazie wodnej

- selektywność typu C6 z fenylową modyfikacją krzemionki

- rozmiar ziarna 3,5 µm

- wymiary kolumny 150 x 4,6mm

- wielkość porów 110 A

- rozwinięcie powierzchni (sq. m/g) 375

- zawartość węgla (%) 12

Specyfikacja

https://www.umcs.pl/pl/zamowienia-z-dziedziny-nauki,5074,dostawa-kolumny...

LINK do SIWZ

http://www.umcs.pl/pl/zamowienia-z-dziedziny-nauki,5074,dostawa-kolumny-hplc-do-umcs-w-lublinie,78965.chtm

Wymagany termin realizacji zamówienia

do 3 tygodni

Miejsce i termin składania ofert

Dział Zamówień Publicznych UMCS
20-031 Lublin
Pl. M. Curie - Skłodowskiej 5 do godz. 13:00

2019-06-14

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Zamawiający złoży zamówienie u Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.

Uwagi

Odpowiedź prosimy przesłać w formie skanu e- mailem na adres: sylwia.grzeszczyk@umcs.pl 

Data dodania

2019-06-12