Dostawę sprzętu, podłoży mikrobiologicznych oraz odczynników chemicznych

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

nieograniczony

Dane organizatora

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
11-500 Giżycko
Obwodowa 6 
Tel. 874 299 171
Fax. 874 299 170
E-mail pwikgizycko@home.pl
WWW www.pwikgizycko.pl

Województwo

warmińsko-mazurskie

Powiat

olsztyński + Olsztyn

Treść zamówienia

Dostawę sprzętu, podłoży mikrobiologicznych oraz odczynników chemicznych

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Przetarg pisemny, nieograniczony na "Dostawę sprzętu, podłoży mikrobiologicznych oraz odczynników chemicznych dla Laboratorium Środowiskowego PWiK Sp. z o.o. w Giżycku

Specyfikacja

www.pwikgizycko.pl

LINK do SIWZ

http://pwikgizycko.bipfirma.pl/wiadomosci/3/wiadomosc/466398/przetarg_pisemny_nieograniczony_na_dostawe_sprzetu_podlozy_mikro

Załączniki do spec.

Załączniki

Wymagania

W załączniku

Wymagany termin realizacji zamówienia

19.04.2019r. do godz. 12.00

Miejsce i termin składania ofert

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
11-500 Giżycko
Obwodowa 6 o godz. 12.00

2019-04-19

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Cena 100%

Data dodania

2019-04-12