dostawę odczynników laboratoryjnych

Kategoria

Przetargi

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny
00-791 Warszawa
Chocimska 24
Tel. (0-22) 54-21-200, 54-21-400
WWW bip.pzh.gov.pl/public/?id=185594

Województwo

mazowieckie

Powiat

warszawski

Treść zamówienia

dostawę odczynników laboratoryjnych.

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

dostawę odczynników laboratoryjnych.

Specyfikacja

bip.pzh.gov.pl/public/?id=185594

LINK do SIWZ

http://bip.pzh.gov.pl/public/?id=185594

Załączniki do spec.

załącznik

Wymagania

w zał

Wadium

-

Osoba do kontaktu

Rafał Kielan 
22 54 31 318

Wymagany termin realizacji zamówienia

15 dni roboczych

Miejsce i termin składania ofert

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny
00-791 Warszawa
Chocimska 24, 11:00 

2018-10-10

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

-

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

w zał

Uwagi

-

Data dodania

2018-10-05