Dostawa sprzętu laboratoryjnego

Kategoria

Przetargi

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
40-017 Katowice
ul. Myśliwska 5
Tel. 032 614 23 61 
WWW www.gddkia.gov.pl/pl/a/30582/Dostawa-sprzetu-laboratoryjnego-dla-Wydzialu-Technologii-Laboratorium-Drogowego-Oddzialu-GDDKiA-w-Katowicach-z-podzialem-na-czesci

Województwo

śląskie

Powiat

Katowice

Treść zamówienia

Dostawa sprzętu laboratoryjnego

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Wydziału Technologii – Laboratorium Drogowego Oddziału GDDKiA w Katowicach z podziałem na części

Specyfikacja

Strona internetowa:www.gddkia.gov.pl/pl/a/30582/Dostawa-sprzetu-laboratoryjnego-dla-Wydzial...

w załączniku

LINK do SIWZ

http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/30582/Dostawa-sprzetu-laboratoryjnego-dla-Wydzialu-Technologii-Laboratorium-Drogowego-Oddzialu-GDDKiA-w-Katowicach-z-podzialem-na-czesci

Załączniki do spec.

załączniki
załączniki

Miejsce i termin składania ofert

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
40-017 Katowice
ul. Myśliwska 5, do gdz. 15.00 

2018-09-18

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

najniższa cena - cena 100%

Data dodania

2018-09-12