Dostawa sprzętu laboratoryjnego

Kategoria

Przetargi

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

Warszawski Uniwersytet Medyczny
02-091 Warszawa
ul. Żwirki i Wigury 61
WWW logistyka.wum.edu.pl

Województwo

mazowieckie

Powiat

warszawski

Treść zamówienia

Dostawa sprzętu laboratoryjnego 

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

ATZ_SP_FW25_2018_EL_9940_2018 Dostawa sprzętu laboratoryjnego w ramach projektu pn. Inkubator Innowacyjnoścu Plus(FS200 
Płaszcz grzewczy SXKW z regulatorem mocy, poj.5000ml, moc 800W,
wym. 350x250mm 06-981B-05000
lub równoważne
2. Płaszcz grzewczy SXKW z regulatorem mocy, poj. 10000ml, moc
1200W, wym. 425x230mm 06-981B-10000
lub równoważne

Specyfikacja

logistyka.wum.edu.pl/zapytania-ofertowe

LINK do SIWZ

http://logistyka.wum.edu.pl/zapytania-ofertowe

Załączniki do spec.

formularz_ofertowy_2018_el_9940_2018.doc

Osoba do kontaktu

Sławomir Pierzchalski
Tel: (22) 57 20 332
e-mail: slawomir.pierzchalski@wum.edu.pl
Dział Logistyki

Wymagany termin realizacji zamówienia

Zamawiający oczekuje dostawy w terminie nie dłuższym niż 14 dni licząc od dnia wysłania
zamówienia przez Zamawiającego lub podpisania umowy.

Miejsce i termin składania ofert

Warszawski Uniwersytet Medyczny
02-091 Warszawa
ul. Pawińskiego 3 do godz. 12:00

2018-09-13

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

30 dni

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Data dodania

2018-09-07