Dostawa sprzętu laboratoryjnego

Kategoria

Przetargi

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

PERFECT GYM SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA
02-797 Warszawa
Franciszka Klimczaka 1
E-mail s.szalachowski@perfectgym.com
WWW bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1123741

Województwo

mazowieckie

Powiat

warszawski

Treść zamówienia

Dostawa sprzętu laboratoryjnego

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia: Celem zamówienia jest zakup sprzętu laboratoryjnego na potrzeby realizacji projektu: „Przeprowadzenie prac rozwojowych nad stworzeniem prototypu technologii do tworzenia i projekcji gier VR rozgrywanych na urządzeniach do ćwiczeń aerobowych oraz w salach do zajęć grupowych w klubach fitness i siłowniach”.
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zapytania ofertowego jest dostawa sprzętu laboratoryjnego w postaci:
✓ 3 zestawów gogli VR do projekcji VR wraz z akcesoriami,
✓ 10 urządzeń do trackowania obiektów VR, kompatybilnych z popularnymi goglami VR,
✓ 2 zestawów komponentów do tworzenia obiektów, które mogą być śledzone w technologii VR (typu SteamVR Tracking HDK),
✓ 1 zestawu gogli VR wraz kontrolerami innego producenta.
Poniżej przedstawiono elementy składające się na przedmiot zapytania ofertowego w postaci dostawy sprzętu laboratoryjnego, wraz z określeniem minimalnych wymaganych parametrów:
1) 3 zestawów gogli VR do projekcji VR wraz z akcesoriami o parametrach nie gorszych niż:
● OLED 1200x1080, kąt widzenia 110 st
● bezprzewodowość
● czujnik śledzenia położenia
● wbudowana kamera
● współpraca z urządzeniami do trackowania obiektów VR
2) 10 urządzeń do trackowania obiektów VR, kompatybilnych z popularnymi goglami VR (typu HTC tracker):
● Urządzenia będą montowane na ruchomych elementach maszyn aerobowych do mierzenia kadencji treningu
3) 2 zestawów komponentów do tworzenia obiektów, które mogą być śledzone w technologii VR (typu SteamVR Tracking HDK):
• Niezbędne do stworzenia systemu komunikacji z istniejącymi kontrolerami, aby zapewnić możliwość walidacji i demonstracji interakcji z testowanymi prototypami gier fitness w VR
4) 1 zestaw gogli VR wraz kontrolerami innego producenta (niż w punkcie 1) powyżej), o parametrach nie gorszych niż: 
● OLED 1080x1200, kąt widzenia pow. 100 stopni
● Kontrolery bezprzewodowe
● Czujnik do śledzenia położenia
Kod CPV: 30230000-0 Nazwa kodu: Sprzęt związany z komputerami
Kod CPV: 30237200-1 Nazwa kodu: Akcesoria komputerowe
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączonym zapytaniu ofertowym z dnia 06.07.2018r. Plik: 20180706.Zapytanie ofertowe sprzęt laboratoryjny.pdf
Opis: Przedmiotem zapytania ofertowego jest dostawa sprzętu laboratoryjnego w postaci:
✓ 3 zestawów gogli VR do projekcji VR wraz z akcesoriami,
✓ 10 urządzeń do trackowania obiektów VR, kompatybilnych z popularnymi goglami VR,
✓ 2 zestawów komponentów do tworzenia obiektów, które mogą być śledzone w technologii VR (typu SteamVR Tracking HDK),
✓ 1 zestawu gogli VR wraz kontrolerami innego producenta.
Poniżej przedstawiono elementy składające się na przedmiot zapytania ofertowego w postaci dostawy sprzętu laboratoryjnego, wraz z określeniem minimalnych wymaganych parametrów:
1) 3 zestawów gogli VR do projekcji VR wraz z akcesoriami o parametrach nie gorszych niż:
● OLED 1200x1080, kąt widzenia 110 st
● bezprzewodowość
● czujnik śledzenia położenia
● wbudowana kamera
● współpraca z urządzeniami do trackowania obiektów VR
2) 10 urządzeń do trackowania obiektów VR, kompatybilnych z popularnymi goglami VR (typu HTC tracker):
● Urządzenia będą montowane na ruchomych elementach maszyn aerobowych do mierzenia kadencji treningu
3) 2 zestawów komponentów do tworzenia obiektów, które mogą być śledzone w technologii VR (typu SteamVR Tracking HDK):
• Niezbędne do stworzenia systemu komunikacji z istniejącymi kontrolerami, aby zapewnić możliwość walidacji i demonstracji interakcji z testowanymi prototypami gier fitness w VR
4) 1 zestaw gogli VR wraz kontrolerami innego producenta (niż w punkcie 1) powyżej), o parametrach nie gorszych niż: 
● OLED 1080x1200, kąt widzenia pow. 100 stopni
● Kontrolery bezprzewodowe
● Czujnik do śledzenia położenia
Kod CPV: 30230000-0
Nazwa CPV: Sprzęt związany z komputerami

Specyfikacja

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view...

LINK do SIWZ

http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1123741

Załączniki do spec.

20180706.Zapytanie ofertowe sprzet laboratoryjny.pdf

CPV

30230000-0: Sprzęt związany z komputerami
30237200-1: Akcesoria komputerowe

Wymagania

Oferent wraz z ofertą zobowiązany jest dostarczyć specyfikacje techniczne oferowanych produktów.
Zamawiający nie przewiduje zmian umowy.
Oferent wraz z ofertą zobowiązany jest dostarczyć specyfikacje techniczne oferowanych produktów.

Osoba do kontaktu

Dane kontaktowe: s.szalachowski@perfectgym.com
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Wszelkie pytania odnośnie zapytania ofertowego prosimy kierować w formie pisemnej na adres e-mail: s.szalachowski@perfectgym.com w terminie do 12.07.2018 r. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie udzielania odpowiedzi na pytania zadane po 12.07.2018 r.
Numer telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: 

Wymagany termin realizacji zamówienia

a) Wymagany termin dostawy poniższego zakresu zapytania ofertowego do dnia 31.08.2018 r.: 

✓ 3 zestawów gogli VR do projekcji VR wraz z akcesoriami,
✓ 10 urządzeń do trackowania obiektów VR, kompatybilnych z popularnymi goglami VR,
✓ 1 zestaw gogli VR wraz kontrolerami innego producenta.

b) Wymagany termin dostawy poniższego zakresu zapytania ofertowego do dnia 30.09.2018 r.: 

✓ 2 zestawów komponentów do tworzenia obiektów, które mogą być śledzone w technologii VR (typu SteamVR Tracking HDK)

Miejsce i termin składania ofert

PERFECT GYM SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA
02-797 Warszawa
Franciszka Klimczaka 1

2018-07-13

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać Oferent to 50 pkt. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria:
a) Kryterium ceny – oferowana cena brutto za dostarczenie całości przedmiotu zamówienia. Waga kryterium wynosi 70%, sposób wyliczenia kryterium będzie następujący:
(Najniższa cena brutto spośród otrzymanych ofert / cena brutto danej oferty)*50pkt * 70%
b) Okres gwarancji – okres oferowanej gwarancji na przedmiot zapytania ofertowego, wyrażony w miesiącach (minimalny okres wynosi 12 miesięcy). Waga kryterium wynosi 30%, sposób wyliczenia kryterium będzie następujący: 
(Okres gwarancji w danej ofercie/najdłuższy okres gwarancji spośród otrzymanych ofert)*50pkt * 30%

Uwagi

Miejsce i sposób składania ofert: Ofertę należy złożyć na wzorze załączonym do niniejszego zapytania ofertowego i dostarczyć ją w formie skanu podpisanej oferty na adres email s.szalachowski@perfectgym.com lub w formie papierowej na adres siedziby do dnia 13.07.2018 r. Okres ważności oferty nie może być krótszy niż 30 dni.
Miejsce realizacji zamówienia: Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa 
Pytania i wyjaśnienia: Brak pytań i wyjaśnień

Data dodania

2018-07-09