Dostawa odczynników, testów i krążków laboratoryjnych

Kategoria

Przetargi

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu
47-200 Kędzierzyn-Koźle
ul. 24 Kwietnia 5
Tel. +48 774 062 400
Fax. +48 774 062 544
E-mail spzoz@e-szpital.eu
WWW bip.szpitalkk.intracom.com.pl

Województwo

opolskie

Powiat

kędzierzyńsko-kozielski

Treść zamówienia

Dostawa odczynników, testów i krążków laboratoryjnych

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Dostawa odczynników, testów i krążków laboratoryjnych

Przedmiot zamówienia: „Dostawa odczynników, testów i krążków laboratoryjnych dla SP ZOZ w Kędzierzynie – Koźlu” oznaczenie
postępowania: AZ.2018.70

Specyfikacja

bip.szpitalkk.intracom.com.pl/zamowienia_publiczne/zapytania_ofertowe/Dostawa-odczynnikw-testw-i-krkw-laboratoryjnych/idn:45.html

LINK do SIWZ

http://bip.szpitalkk.intracom.com.pl/zamowienia_publiczne/zapytania_ofertowe/Dostawa-odczynnikw-testw-i-krkw-laboratoryjnych/idn:45.html

Załączniki do spec.

ogłoszenie

Wymagania

w zał.

Osoba do kontaktu

Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami, do potwierdzenia wpływu oświadczeń, wniosków,
zawiadomień oraz innych informacji przekazanych Katarzyna Strzelecka; tel. 774062506; e-mail: kstrzelecka@e-szpital.eu oraz Magdalena
Pieronkiewicz, tel. 774062531; e-mail: drogą elektroniczną są:
mpieronkiewicz@e-szpital.eu w godzinach pracy Zamawiającego tj. 7:00 - 14:35

Wymagany termin realizacji zamówienia

przez okres 24 miesiące od daty zawarcia umowy

Miejsce i termin składania ofert

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu
47-200 Kędzierzyn-Koźle
ul. 24 Kwietnia 5, godz. 12:00

2019-01-18

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu
47-200 Kędzierzyn-Koźle
ul. 24 Kwietnia 5, godz. 12:05, pok. 16

2019-01-18

Termin związania ofertą

30 dni

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

cena 100%

Data dodania

2019-01-02