Dostawa odczynników laboratoryjnych

Kategoria

Przetargi

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki

Dane organizatora

UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI
90-419 Łódź
al. Tadeusza Kościuszki 4
Tel. 042 272 59 43
Fax. 422725806
E-mail jacek.swierczak@umed.lodz.pl
WWW bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1110975

Województwo

łódzkie

Powiat

łódzki wschodni + Łódź

Treść zamówienia

Dostawa odczynników laboratoryjnych 

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia: Zakup odczynników laboratoryjnych umożliwiający praktyczną realizację zajęć "Kosmetyki dla przedszkolaka a jakie dla licealisty"
Przedmiot zamówienia: "Dostawa odczynników laboratoryjnych na potrzeby warsztatów w ramach projektu Farm@Bio
Nazwa odczynnika: Sodu wodorotlenek mikrogranulki CZDA 1 kg. w ilości 1 szt. Dokładny opis przedmiotu:  1 kg. w ilości 1 szt. Wodorotlenek sodu (soda kaustyczna) jest podstawowym składnikiem, niezbędnym do ręcznego wyrobu mydła. Jest niezbędny do zmydlenia tłuszczów i olejów do sol. Wykorzystywany jest również do regulacji pH w produktach kosmetycznych.                                                                                                                                                                                                                                    Wygląd zewnętrzny mikrogranulki o jednorodnej białej barwie
Zawartość % min. 98,8
Sodu węglan (Na2CO3) % max. 0,7
Azot ogólny (N) % max. 0,0005
Chlorki (Cl) % max. 0,005
Fosforany (PO4) % max. 0,001
Krzemu ditlenek (SiO2) % max. 0,005
Siarczany (SO4) % max. 0,003
Metale ciężkie (j. Pb) % max. 0,001
Bar (Ba) % max. 0,0005
Cynk (Zn) % max. 0,0005
Glin (Al) % max. 0,001
Kadm (Cd) % max. 0,0005
Kobalt (Co) % max. 0,0005
Magnez (Mg) % max. 0,0005
Mangan (Mn) % max. 0,0005
Miedź (Cu) % max. 0,0005
Nikiel (Ni) % max. 0,0005
Ołów (Pb) % max. 0,0005
Srebro (Ag) % max. 0,0005
Stront (Sr) % max. 0,0005
Wapń (Ca) % max. 0,001
Żelazo (Fe) % max. 0,0005
Arsen (As) % max. 0,0003"
Nazwa odczynnika: Etylowy alkohol 96% CZDA, 1 dm3. w ilości 2 szt. Dokładny opis przedmiotu:  Etylowy alkohol 96% CZDA, 1 dm3. w ilości 2 szt. Do wyrobu mydeł glicerynowych  Wygląd zewnętrzny bezbarwna, klarowna ciecz
Zawartość alkoholu etylowego % (V/V) min. 96
Gęstość (20°C) g/ml max. 0,808
Współczynnik załamania światła (20°C) max. 1,364
Kwasy (j. CH3COOH) % max. 0,002
Aldehydy (j. CH3CHO) % max. 0,0005
Metanol % max. 0,05
Alkohole wyższe (j. alkohol amylowy) % max. 0,001
Czas odbarwiania roztworu KMnO4 min min. 10
Mieszalność z wodą wg przepisu
Pozostałość po odparowaniu % max. 0,001
Próba na obecność furfurolu wg przepisu
Próba na obecność ketonów wg przepisu
Zanieczyszczenia organiczne % max. 0,2
Metale ciężkie (j. Pb) % max. 0,0001
Opis: Dostawa odczynników laboratoryjnych do celów naukowo badawczych projektu Farm@Bio. Nazwa produktu: Sodu wodorotlenek mikrogranulki CZDA 1 kg. w ilości 1 szt., Etylowy alkohol 96% CZDA, 1 dm3. w ilości 2 szt. dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w ramach projektu „FARM@BIO - zintegrowany system rozwoju kompetencji studentów Wydziału Farmaceutycznego oraz Wydziału Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w odpowiedzi na potrzeby społeczeństwa, rynku pracy oraz gospodarki opartej na wiedzy” (POWR.03.01.00-00-K050/15).
Kod CPV: 33696300-8
Nazwa CPV: Odczynniki chemiczne

Specyfikacja

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view...

LINK do SIWZ

http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1110975

CPV

33696300-8: Odczynniki chemiczne

Wymagania

Wypełniony formularz ofertowy.
Zamawiający informuje, a Wykonawca, który składa ofertę akceptuje, że w umowie będą znajdowały się m.in. następujące zapisy:
1. przewidujące karę umowną w wysokości 1% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku realizowania przez Wykonawcę umowy niezgodnie z harmonogramem;
2. przewidujące karę umowną w wysokości 50% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku niewykonywania przez Wykonawcę zlecenia w sposób zgodny z innymi postanowieniami umowy oraz bez zachowania należytej staranności;
3. zastrzegające Zamawiającemu możliwość potrącania naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy;
4. zastrzegające prawo do dochodzenia odszkodowania przez Zamawiającego do wysokości faktycznych strat, jakie poniósł Zamawiający na skutek działania lub zaniechania Wykonawcy.
5. zastrzegające Zamawiającemu możliwość dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych;
6. zastrzegające możliwość niezwłocznego odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w przypadku naruszenia przez Wykonawcę warunków podpisanej umowy, w tym m.in. stwierdzenia przez Zamawiającego jakiegokolwiek uchybienia, zmiany, opóźnienia w realizacji dostawy.
Wypełniony formularz ofertowy.

Osoba do kontaktu

Dane kontaktowe: jacek.swierczak@umed.lodz.pl
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Jacek Świerczak
Numer telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: 042 272 59 43

Wymagany termin realizacji zamówienia

Wybór wykonawcy na podstawie otrzymanych ofert nastąpi w dniu 23.05.2018r.
Podpisanie umowy z wykonawca nastąpi niezwłocznie po dokonaniu wyboru.
Dostawa produktu: Nazwa produktu: Sodu wodorotlenek mikrogranulki CZDA 1 kg. w ilości 1 szt., Etylowy alkohol 96% CZDA, 1 dm3. w ilości 2 szt. powinna nastąpić do 08.06.2018r.

Miejsce i termin składania ofert


jacek.swierczak@umed.lodz.pl

2018-05-22

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Kryterium: 100% cena, wybór oferty z najniższą ceną.
Oferta powinna zawierać: wartość brutto i netto obejmującą cały przedmiot zamówienia, wyrażoną w złotych polskich (PLN) oraz gwarancję wyrażoną w miesiącach.

Uwagi

Miejsce i sposób składania ofert: Elektronicznie.
Miejsce realizacji zamówienia: Województwo: łódzkie Powiat: Łódź Miejscowość: Łódź 
Pytania i wyjaśnienia: Brak pytań i wyjaśnień

Data dodania

2018-05-15