Dostawa odczynników laboratoryjnych

Kategoria

Przetargi

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny 
00-791 Warszawa
Chocimska 24
Tel. (0-22) 54-21-200, 54-21-400
WWW pzh.gov.pl

Województwo

mazowieckie

Powiat

warszawski

Treść zamówienia

Dostawa odczynników laboratoryjnych

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Dostawa odczynników laboratoryjnych

Specyfikacja

bip.pzh.gov.pl/public/?id=178290

LINK do SIWZ

http://bip.pzh.gov.pl/public/?id=178290

Załączniki do spec.

dk

Wymagania

zgodnie zogl

Wadium

0,00

Osoba do kontaktu

Rafał Kielan

Dane adresowe: Tel. (22) 54 21 318, Fax. (22) 54 21 303, adres email: rkielan@pzh.gov.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia

21 dni

Miejsce i termin składania ofert

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny 
00-791 Warszawa
Chocimska 24

2018-02-21

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

30 dni

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

cena, termin dostawy

Data dodania

2018-02-16