Dostawa odczynników chemicznych

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki

Forma przetargu

nieograniczony

Dane organizatora

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy 
85-796 Bydgoszcz 
Al. prof. S. Kaliskiego 7
Tel. (52) 374-92-58
E-mail Sekretariat.RD@utp.edu.pl
WWW www.utp.edu.pl/pl/

Województwo

kujawsko-pomorskie

Powiat

bydgoski + Bydgoszcz

Treść zamówienia

Dostawa odczynników chemicznych 

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników chemicznych dla Katedry Biotechnologii i Genetyki Zwierząt ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia określonym w Zaproszeniu do składania ofert.

Na przedmiot zamówienia składają się następujące zadania:

ZADANIE 1. Dostawa odczynników chemicznych producenta Thermo-Scientific

ZADANIE 2. Dostawa odczynników chemicznych producenta A&A Biotechnologies

Specyfikacja

http://zamowienia.utp.edu.pl/page.php?cat=16&rid=1886&eq[nr_post]=AZZP.2...

LINK do SIWZ

http://zamowienia.utp.edu.pl/page.php?cat=16&rid=1886&eq[nr_post]=AZZP.243.44.2019

Załączniki do spec.

zał
zał

CPV

33696300–8

Osoba do kontaktu

52 374-92-61

Wymagany termin realizacji zamówienia

21 dni od daty podpisania umowy.

Miejsce i termin składania ofert

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy 
85-796 Bydgoszcz 
Al. prof. S. Kaliskiego 7 godzina 10:00, Kancelaria Główna, bud. 2.1, pokój 001 (parter)

2019-06-18

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

cena

Data dodania

2019-06-12