Dostawa odczynników chemicznych

Kategoria

Przetargi

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki

Forma przetargu

nieograniczony

Dane organizatora

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA 
15-351 Białystok
ul. Wiejska 45A
Tel. centrala (085) 746-90-00 do 09
Fax. (085) 746-90-15
WWW zpo.uci.pb.edu.pl

Województwo

podlaskie

Powiat

białostocki + Białystok

Treść zamówienia

Dostawa odczynników chemicznych

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Dostawa odczynników chemicznych

Specyfikacja

http://zpo.uci.pb.edu.pl/node/4082

LINK do SIWZ

http://zpo.uci.pb.edu.pl/node/4082

Załączniki do spec.

formularz ofertowy
zapytanie ofertowe

Miejsce i termin składania ofert

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA 
15-351 Białystok
ul. Wiejska 45A

2018-08-14

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Data dodania

2018-08-06