Dostawa odczynników chemicznych

Kategoria

Przetargi

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA 
15-351 Białystok
Wiejska 45A
Tel. centrala (085) 746-90-00 do 09 
Fax. (085) 746-90-15
WWW zpo.uci.pb.edu.pl

Województwo

podlaskie

Powiat

białostocki + Białystok

Treść zamówienia

Dostawa odczynników chemicznych

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Zapytanie numer ZO/WE/DO-120.263.069.2018
By m.kajurek 10 / maj / 2018
Jednosta organizacyjna: 
Wydział Elektryczny
Znak sprawy: 
ZO/WE/DO-120.263.069.2018
Przedmiot zamówienia: 

Dostawa odczynników chemicznych
Ofertę należy złożyć do dnia: 
2018-05-17
Załączniki:

Specyfikacja

http://zpo.uci.pb.edu.pl/node/3893

LINK do SIWZ

http://zpo.uci.pb.edu.pl/node/3893

Załączniki do spec.

zapytanie ofertowe
formularz ofertowy

Osoba do kontaktu

Małgorzata Kajurek tel 85 746 97 53 mail dzp.zapytania@pb.edu.pl
Magda Barszczewska tel. 85 746 97 50 mail dzp.zapytania@pb.edu.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia

do 30 dni od podpisania umowy

Miejsce i termin składania ofert

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA 
15-351 Białystok
Wiejska 45A godz 11;00

2018-05-17

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

cena - waga 100%

Data dodania

2018-05-14