Dostawa odczynników chemicznych

Kategoria

Przetargi

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki

Forma przetargu

nieograniczony

Dane organizatora

CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
02-903 Warszawa
ul. Powsińska 69/71
Tel. 226946908
E-mail agnieszka.baginska@centrum.gov.pl
WWW platforma.eb2b.com.pl/auction/auction/preview-auction/id/64478

Województwo

mazowieckie

Powiat

warszawski

Treść zamówienia

Dostawa odczynników chemicznych

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Numer postępowania: 2018/12
1.         Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników chemicznych na potrzeby Centralnego Laboratorium GIORIN oraz Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Roślin i Nasiennictwa. 2.         Zamówienie zostało podzielone na 73 części: Część nr 1 - Odczynniki do analiz chemicznych, Część nr 2 - Odczynniki do analiz chromatograficznych, Część nr 3 - Materiały odniesienia, Część nr 4 - Materiały referencyjne, standardy, wzorce, Część nr 5 - Odczynniki do izolacji DNA, Część nr 6 - Izolacja DNA, Część nr 7 - PCR, Część nr 8 - Real-Time PCR, Część nr 9 - Zestawy do oznaczeń metodą PCR, Część nr 10 - Startery i sondy do reakcji PCR/Real-Time PCR, Część nr 11 - Bufory ogólnego zastosowania, elektroforeza, Część nr 12 - Certyfikowane materiały referencyjne do analiz materiału roślinnego na obecność GMO, Część nr 13 - Sondy do reakcji Real-Time PCR, Część nr 14 - Sondy do reakcji Real-Time PCR, Część nr 15 - Zestaw do izolacji DNA, Część nr 16 - Zestaw do izolacji DNA, Część nr 17 - Zestaw do izolacji DNA, Część nr 18 - Zestaw do PCR i real-time TaqMan PCR, Część nr 19 - Zestaw do real-time Sybr Green PCR, Część nr 20 - Odczynniki do biologii molekularnej, Część nr 21 - Wzorce wielkości, Część nr 22 - Polimeraza Perpetual Taq, Część nr 23 - Startery, Część nr 24 - Enzymy restrykcyjne, Część nr 25 - Odczynniki ogólne, Część nr 26 - Barwnik Eva Green, Część nr 27 - Odczynniki do biologii molekularnej, Część nr 28 - Izolacja kwasów nukleinowych, Część nr 29 - Techniki molekularne, Część nr 30 - Odczynniki do biochemii i antybiotyki, Część nr 31 - Odczynniki chemiczne, Część nr 32 - Zestaw do biologii molekularnej, Część nr 33 - Pożywki agarowe do mikrobiologii, Część nr 34 - Startery i sondy do biologii molekularnej (oczyszczanie HPLC), Część nr 35 - Antybiotyk do pożywki półselektywnej, Część nr 36 - Odczynniki chemiczne, Część nr 37 - Odczynniki do testu ELISA, Część nr 38 - Odczynniki chemiczne do biologii molekularnej, Część nr 39 - Odczynniki do biologii molekularnej, Część nr 40 - Odczynniki do real-time PCR, enzymy restrykcyjne, Część nr 41 - Przeciwciała i kontrole do testu ELISA, Część nr 42 - Przeciwciała i kontrole do testu ELISA, Część nr 43 - Przeciwciała i kontrole do testu ELISA (PPV), Część nr 44 - Startery i sondy, Część nr 45 - Kontrola mikrobiologiczna, Część nr 46 - Środki zapobiegające wygaszaniu fluorescencji w teście IF i FISH, Część nr 47 - Odczynniki do test DASI-ELISA, Część nr 48 - Startery i sondy do testu PCR i Real-time PCR, Część nr 49 - Odczynniki do metod molekularnych i hodowlanych, Część nr 50 - Odczynniki do PCR, Część nr 51- Odczynniki do testu PCR, Część nr 52 - Odczynniki do testu PCR, Część nr 53 - Odczynniki do testu PCR, Część nr 54 - Podłoża diagnostyczne, Część nr 55 - Podłoża diagnostyczne, Część nr 56 - Bufory do testu PCR, Część nr 57 - Odczynniki do podłoży hodowlanych, Część nr 58 - Odczynniki do podłoży hodowlanych, Część nr 59 - Agaroza w tabletkach, Część nr 60 - Odczynniki do chromatografii gazowej, Część nr 61 - System do przechowywania kultur bakterii, Część nr 62 - Przeciwciała do testu immunofluorescencji pośredniej oraz KP i KN, Część nr 63 - Przeciwciała do testu immunofluorescencji pośredniej, Część nr 64 - Kultury referencyjne bakterii, Część nr 65 - Odczynniki do immunofluorescencji, Część nr 66 - Detergenty, Część nr 67 - Odczynnik do testu PCR, Część nr 68 - Środki płynne myjąco-dezynfekcyjne do zmywarki szkła laboratoryjnego, Część nr 69 - Sondy do testu FISH, Część nr 70 - Odczynnik do określania zmętnienia zawiesiny bakteryjnej, Część nr 71 - Odczynniki do testu ELISA, Część nr 72 - Przeciwciała do badań na wirusy jakościowe ziemniaka, Część nr 73 - Płytki titracyjne.
Nazwa | Nazwa przedmiotu postępowania | Ilość | Jednostka
Cena brutto części postępowania nr 1-9, 11, 12, 15, 45, 47, 50-53, 60, 64-65, 72 1 szt.
Nazwa | Nazwa przedmiotu postępowania | Ilość | Jednostka
Cena brutto części postępowania nr 10, 13, 14, 16-44, 46, 48-49, 54-59, 61-63, 66-71,73 1 szt.
Nazwa | Nazwa przedmiotu postępowania | Ilość | Jednostka
Termin dostawy części postępowania nr 10, 13, 14, 16-44, 46, 48-49, 54-59, 61-63, 66-71,73 1 szt.

Specyfikacja

platforma.eb2b.com.pl/auction/auction/preview-auction/id/64478

LINK do SIWZ

http://platforma.eb2b.com.pl/auction/auction/preview-auction/id/64478

Załączniki do spec.

zalacznik_nr_2b_do_siwz_-_rozdzielnik_przeciwciala_ziemniaka.pdf
zalacznik_nr_3_-_formularz_oferty.pdf
ogloszenie_o_zamowieniu.pdf
zalacznik_nr_7_do_siwz_-_jedz.doc
zalacznik_nr_3_-_formularz_oferty_wersja_edytowalna.docx
zalacznik_nr_2a_do_siwz_-_plytki.pdf
zalacznik_nr_2_do_siwz_-_opz.pdf
siwz.pdf

CPV

33696300

Wymagania

-

Wadium

Tak

Osoba do kontaktu

AGNIESZKA BAGIŃSKA-GORCZYCA
226946908
agnieszka.baginska@centrum.gov.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia

do 30/11/2018

Miejsce i termin składania ofert

CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
02-903 Warszawa
ul. Powsińska 69/71 11:00

2018-05-22

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
02-903 Warszawa
ul. Powsińska 69/71 11:15

2018-05-22

Termin związania ofertą

60 dni

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Cena

Uwagi

-

Data dodania

2018-04-13