Dostawa odczynników chemicznych

Kategoria

Przetargi

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki

Dane organizatora

Apeiron Synthesis S.A.
54-427 Wrocław
Duńska 9
Tel. 71 798 56 20
E-mail jacek.bialecki@apeiron-synthesis.com
WWW https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/1766

Województwo

dolnośląskie

Powiat

wrocławski + Wrocław

Treść zamówienia

Dostawa odczynników chemicznych

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia: Realizacja projektu: „Nowa klasa rutenowych katalizatorów metatezy olefin do zastosowań wielkotonażowych - optymalizacja i produkcja w skali ćwierć technicznej.”
Przedmiot zamówienia: L.p. Nazwa CAS Czystość % Ilość
1. 5-hexen-1-ol 821-41-0 >=98% 500g
2. Ethyl 10-undecenoate 692-86-4 >=97% 2kg
3. Ethyl vinyl ether 109-92-2 >=98% 1L
4. allyl alcohol 107-18-6 >=99% 500 mL
5. 3-buten-1-ol 627-27-0 >=98% 50 mL
6. 5-heksen-1-ol 821-41-0 >=97% 250 mL
7. glutaric acid 110-94-1 >=99% 100 g
8. cis-2-Butene-1,4-diol 6117-80-2 >=97% 500g
9. 4-Pentenoic acid 591-80-0 >=97% 50 g
Opis: Dostawa odczynników chemicznych
Kod CPV: 33696300-8
Nazwa CPV: Odczynniki chemiczne

Specyfikacja

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationpropo...

LINK do SIWZ

http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/1766

CPV

33696300-8: Odczynniki chemiczne

Wymagania

 

Osoba do kontaktu

Dane kontaktowe: jacek.bialecki@apeiron-synthesis.com
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Jacek Białecki
Numer telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: 71 798 56 20

Wymagany termin realizacji zamówienia

Zamówienie jednorazowe

Miejsce i termin składania ofert

Apeiron Synthesis S.A.
54-427 Wrocław
Duńska 9

2018-03-15

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Zleceniodawca przewidział jedno kryterium:
• Najniższa cena za produkt - 100%
Sposób kalkulacji:
Najniższa oferowana cena netto za daną pozycję
OCENA = ----------------------------------------------------------------------------- x 100 pkt
Cena netto badanej pozycji
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów.
W przypadku uzyskania identycznej ilości punktów decydującym kryterium będzie najkrótszy czas realizacji od momentu złożenia zamówienia.
Dopuszcza się składanie ofert częściowych.

Uwagi

Miejsce i sposób składania ofert: Oferty oraz pytania prosimy kierować:
- osobiście w siedzibie firmy lub listem poleconym
- na adres mailowy: jacek.bialecki@apeiron-synthesis.com
- faksem na numer: 71 798 56 22
Miejsce realizacji zamówienia: Województwo: dolnośląskie Powiat: Wrocław Miejscowość: Wrocław 
Pytania i wyjaśnienia: Brak pytań i wyjaśnień

Data dodania

2018-03-08