Dostawa odczynników

Kategoria

Przetargi

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
80952 Gdańsk,
ul. Dębinki 7 
Tel. 583 491 248,
Fax. 58 3492074
E-mail ajarocka@uck.gda.pl
WWW www.uck.p

Województwo

pomorskie

Powiat

gdański + Gdańsk

Treść zamówienia

Dostawa odczynników 

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Dostawa odczynników dla Pracowni Zgodności Tkankowej dla UCK

Specyfikacja

http://uck.pl/przetargi/konkursy.html

LINK do SIWZ

http://uck.pl/przetargi/konkursy.html

Załączniki do spec.

SIWZ

Miejsce i termin składania ofert

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
80952 Gdańsk,
ul. Dębinki 7 , 09,30

2019-01-17

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji


 

Termin związania ofertą

okres w dniach: 30

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczeniecena


60,00


termin dostawy


40,00

Uwagi

Kancelaria Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w 80- 952 Gdańsku, ul. Dębinki 7, bud. nr 9 –parter, pok. 100 Data: 2019-01-17, godzina: 09:30,

Data dodania

2019-01-11