Dostawa odczynników

Kategoria

Przetargi

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki

Dane organizatora

Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
20-442 Lublin
Abramowicka 2, 
Tel. 81 72 86 402
Fax. 81 74 41 079
E-mail sekretariat@snzoz.lublin.pl
WWW snzoz.bip.lubelskie.pl

Województwo

lubelskie

Powiat

lubelski + Lublin

Treść zamówienia

Dostawa odczynników

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Dostawa odczynników do oznaczeń mikrobiologicznych i odczynników innych (zestawy unieważnione)

szczegoly w zalaczniku

Specyfikacja

snzoz.bip.lubelskie.pl/index.php?id=94&p1=szczegoly&p2=62057

LINK do SIWZ

http://snzoz.bip.lubelskie.pl/index.php?id=94&p1=szczegoly&p2=62057

Załączniki do spec.

ogłoszenie + zalaczniki

Wymagania

w zalaczniku

Osoba do kontaktu

PIOTR WILCZEK
zampubl@snzoz.lublin.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia

zal 1 - od 15.01.2019 r. do 15.01.2020 r.
zad 2 - od 08.02.2019 r. do 08.02.2020 r.

Miejsce i termin składania ofert

Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
20-442 Lublin
Abramowicka 2, do godz. 09:00

2019-01-11

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji


 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty częściowe: TAK

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

najnizsza cena

Data dodania

2019-01-09