dostawa odczynników

Kategoria

Przetargi

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

Wojskowy Instytut Medyczny WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
04-141 Warszawa
Szaserów 128
Tel. 261 817 096
WWW wim.mil.pl

Województwo

mazowieckie

Powiat

warszawski

Treść zamówienia

dostawa odczynników 

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

dostawę odczynników .
I. Opis przedmiotu zamówienia
CPV
33696500-0
Opis
Odczynniki laboratoryjne

Specyfikacja

bip.wim.mil.pl/index.php?id=158&id2=188

LINK do SIWZ

http://bip.wim.mil.pl/index.php?id=158&id2=188

Załączniki do spec.

dk

Wadium

0,00

Osoba do kontaktu

Iwona Gawrecka, e-mail: wzp@wim.mil.pl

Miejsce i termin składania ofert

Wojskowy Instytut Medyczny WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
04-141 Warszawa
Szaserów 128

2018-11-23

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK

Data dodania

2018-11-20