Dostawa odczynników

Kategoria

Przetargi

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

Laboratorium Genetyki Klinicznej Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
80-214 Gdańsk
ul. Smoluchowskiego 17
Tel. 58 349-37-70
Fax. 58 349-37-67
E-mail lgk@uck.gda.pl
WWW www.uck.gda.pl

Województwo

pomorskie

Powiat

gdański + Gdańsk

Treść zamówienia

Dostawa odczynników

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest odczynnik wg poniższego zestawienia:


Zestaw do oznaczania liczby powtórzeń CGG w 5’UTR genu FMR1. Test oparty jest na amplifikacji genomowego DNA metodą TRP PCR

(ang. Triplet Repeat-Primed PCR) oraz analizie długości fragmentów z wykorzystaniem elektroforezy kapilarnej wykonanej na urządzeniu 3500

Genetic Analyzer. Zestaw przeznaczony do diagnostyki medycznej in vitro. Zestaw umożliwiający precyzyjne określenie długości allelu do 200

powtórzeń CGG, określenie zygotyczności badanych próbek oraz wykrycie obecności powtórzeń AGG. Płynne, gotowe do użycia odczynniki.

Specyfikacja

https://zampub.uck.gda.pl/

LINK do SIWZ

http://zampub.uck.gda.pl/

Załączniki do spec.

załączniki

Wymagania

Oferta musi zawierać następujące dokumenty i informacje:

1. Formularz oferty - wg wzoru stanowiącego załącznik 1 do niniejszego zaproszenia

Osoba do kontaktu

Magdalena Błoch
Tel. 58-349-37-70
Fax. 58 349-37-67
E-mail: lgk@uck.gda.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia

21 dni od daty podpisania umowy

Miejsce i termin składania ofert

Laboratorium Genetyki Klinicznej Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
80-214 Gdańsk
ul. Smoluchowskiego 17 / godz. 12:00

2018-11-16

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

90% cena
10% termin dostawy

Uwagi

Ofertę należy sporządzić wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia
Ofertę należy złożyć/przesłać na adres: Laboratorium Genetyki Klinicznej Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, ul. Smoluchowskiego 17, 80-214 Gdańsk. 
W przypadku składania oferty w formie papierowej na kopercie należy umieścić napis:„Oferta na odczynnik dla Laboratorium Genetyki Klinicznej’’ W przypadku składania oferty drogą mailową należy przesłać ofertę na adres e-mail: lgk@uck.gda.pl w formie załącznika podpisanego przez osobę upoważnioną

Data dodania

2018-11-15