Dostawa odczynników

Kategoria

Przetargi

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
, 15-267 Białystok
Akademicka 3
Tel. (85) 748 57 37
WWW zapytania-ofertowe.umb.edu.pl/

Województwo

podlaskie

Powiat

białostocki + Białystok

Treść zamówienia

Dostawa odczynników

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Dostawa odczynników firmy Blue Gene

Specyfikacja

http://zapytania-ofertowe.umb.edu.pl/?q=dostawa-odczynnikow-firmy-blue-gene

LINK do SIWZ

http://zapytania-ofertowe.umb.edu.pl/?q=dostawa-odczynnikow-firmy-blue-gene

Załączniki do spec.

załącznik

Osoba do kontaktu

Łukasz Czega
Telefon kontaktowy: 
(85) 748 57 37

Wymagany termin realizacji zamówienia

do 30 dni od daty otrzymania zamówienia

Miejsce i termin składania ofert

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
, 15-267 Białystok
. Akademicka 3,godzina 10;00

2018-10-09

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

najniższa cena

Data dodania

2018-10-05