Dostawa odczynników

Kategoria

Przetargi

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

Uniwersytet Śląski w Katowicach 
40-007 Katowice
ul. Bankowa 12 
Tel. 32/359-12-82
E-mail jowita.zielosko@us.edu.pl
WWW dzp.us.edu.pl/dostawa-odczynnikow-3

Województwo

śląskie

Powiat

Katowice

Treść zamówienia


Dostawa odczynników 

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

LightCycler® 480 SYBR Green I Master, nr kat. 4887352001 / 10 x 5 ml (2xconc.) for up
to 5,000 reactions of 20 μl final reaction volume – 3 szt.
Kod CPV (fakultatywny): 33696300-8

Specyfikacja

dzp.us.edu.pl/dostawa-odczynnikow-3

LINK do SIWZ

http://dzp.us.edu.pl/dostawa-odczynnikow-3

Załączniki do spec.

ogloszenie_108399.pdf

Osoba do kontaktu

Jowita Zielosko
(imię i nazwisko Przedstawiciela Realizatora prowadzącego sprawę)
tel.: 32/359-12-82
e-mail: jowita.zielosko@us.edu.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia

do 6 tygodni od daty zawarcia Umowy w formie pisemnej

Miejsce i termin składania ofert

Uniwersytet Śląski w Katowicach 
40-007 Katowice
ul. Bankowa 12 do godz. 10:00

2018-09-12

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

Uniwersytet Śląski w Katowicach 
40-007 Katowice
ul. Bankowa 12o godz. 10:15

2018-09-12

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Cena.
Waga kryterium – 100%.

Data dodania

2018-09-05