dostawa odczynników

Kategoria

Przetargi

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

UNIWERSYTET HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE
42-200 CZĘSTOCHOWA
ul. Waszyngtona 4/8;
Tel. tel. +48 34 378 41 00 
WWW www.bip.ajd.czest.pl/?idm=19

Województwo

śląskie

Powiat

częstochowski + Częstochowa

Treść zamówienia

dostawa odczynników chemicznych

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników chemicznych dla Wydziału
Matematyczno–Przyrodniczego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego
im. Jana Długosza w Częstochowie.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem zamawianych ilości
został zawarty w załączniku nr 1– formularz cenowy.
3. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, pełnowartościowy, wolny od
wad, bez wcześniejszej eksploatacji.
4. Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie do Zamawiającego zamawianych
odczynników chemicznych na koszt i ryzyko Wykonawcy
Miejsce dostawy: Arkadiusz Żarski, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy
im. Jana Długosza, Instytut Chemii, Ochrony Środowiska i Biotechnologii, Al. Armii
Krajowej 13/15, 42-200 Częstochowa, p. 005

Specyfikacja

http://www.bip.ajd.czest.pl/?idm=19

LINK do SIWZ

http://www.bip.ajd.czest.pl/?idm=19

Załączniki do spec.

WMP-Z-16-2018_ogloszenie.pdf
WMP-Z-16-2018_zal_nr_1.xlsx

Osoba do kontaktu

mgr Arkadiusz Żarski, e-mail: arkadiusz.zarski@ajd.czest.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia

Termin realizacji: w ciągu 14 dni licząc od dnia otrzymania zamówienia.

Miejsce i termin składania ofert

UNIWERSYTET HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE
42-200 CZĘSTOCHOWA
ul. Waszyngtona 4/8;10:00 arkadiusz.zarski@ajd.czest.pl

2018-06-29

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Data dodania

2018-06-25