Dostawa odczynników

Kategoria

Przetargi

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
15-267 Białystok
Akademicka 3
Tel. (85) 748 57 37
E-mail Lukasz.czega@umb.edu.pl
WWW www.zapytania-ofertowe.umb.edu.pl

Województwo

podlaskie

Powiat

białostocki + Białystok

Treść zamówienia

Dostawa odczynników

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Dostawa odczynników firm MobiTec, Indoor Biotechnologies

Specyfikacja

www.zapytania-ofertowe.umb.edu.pl/?q=dostawa-odczynnikow-firm-mobitec-in...

LINK do SIWZ

http://www.zapytania-ofertowe.umb.edu.pl/?q=dostawa-odczynnikow-firm-mobitec-indoor-biotechnologies

Załączniki do spec.

załaczniki

Osoba do kontaktu

Łukasz Czega
Telefon kontaktowy: 
(85) 748 57 37

Wymagany termin realizacji zamówienia

do 30 dni od daty otrzymania zamówienia

Miejsce i termin składania ofert

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
15-267 Białystok
Akademicka 3, 10:00

2018-06-19

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

najniższa cena

Uwagi

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 

swobodnego wyboru oferty,
przeprowadzania dodatkowych rokowań,
unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.

Data dodania

2018-06-14