Dostawa odczynników

Kategoria

Przetargi

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

Wrocławskie Centrum Badań EIT+
54-066 Wrocław
Stabłowicka 147
Tel. 71 720 16 01
WWW bip.eitplus.pl/przetarg/tz-2724-101-2018-dostawa-odczynnikow-na-potrzebe-realizacji-projektu-w-wcb-eit-sp-z-o-o/

Województwo

dolnośląskie

Powiat

wrocławski + Wrocław

Treść zamówienia

Dostawa odczynników 

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Dostawa odczynników na potrzebę realizacji projektu w WCB EIT+ Sp. z o.o.

Specyfikacja

bip.eitplus.pl/przetarg/tz-2724-101-2018-dostawa-odczynnikow-na-potrzebe-realizacji-projektu-w-wcb-eit-sp-z-o-o/

LINK do SIWZ

http://bip.eitplus.pl/przetarg/tz-2724-101-2018-dostawa-odczynnikow-na-potrzebe-realizacji-projektu-w-wcb-eit-sp-z-o-o/

Załączniki do spec.

Zapytanie-ofertowe-7.pdf
Zal.-nr-1-OPZ-2.xlsx

Osoba do kontaktu

Małgorzata Sopańska

Wymagany termin realizacji zamówienia

10 dni roboczych

Miejsce i termin składania ofert

Wrocławskie Centrum Badań EIT+
54-066 Wrocław
Stabłowicka 147 do 12:30

2018-05-14

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

cena 90%
termin dostawy 10%

Uwagi

Data publikacji: 11.05.2018
Data otwarcia: 14.05.2018
Oferty przesłać na e-mail: malgorzata.sopanska@eitplus.pl, nie później niż do dnia 14.05.2018r. do 12:30

Data dodania

2018-05-11