dostawa odczynników

Kategoria

Przetargi

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

Wojskowy Instytut Medyczny WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 
04-141 Warszawa 
Szaserów 128 
Tel. 261 817 096
E-mail wzp@wim.mil.pl 
WWW http://bip.wim.mil.pl

Województwo

mazowieckie

Powiat

warszawski

Treść zamówienia

dostawa odczynników

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia
CPV
33696500-0
Opis
Odczynniki laboratoryjne
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Za ofertę częściową rozumie się
pojedyncze zadanie. Zadanie nie może być dzielone przez Wykonawców, oferty nie zawierające
pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym nie będą
rozpatrywane.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

Specyfikacja

http://bip.wim.mil.pl/index.php?id=158&id2=188

LINK do SIWZ

http://bip.wim.mil.pl/index.php?id=158&id2=188

Załączniki do spec.

zał.1
zał.2

Osoba do kontaktu

Iwona Gawrecka, e-mail: wzp@wim.mil.pl

Miejsce i termin składania ofert

w formie e-mail na adres: wzp@wim.mil.pl do godz.: 09:00

2018-04-16

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

100% cena

Data dodania

2018-04-12