Dostawa odczynników

Kategoria

Przetargi

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
15-267 Białystok
ul. Akademicka 3
Tel. (85) 748 57 37
WWW zapytania-ofertowe.umb.edu.pl/?q=dostawa-odczynnikow-firm-signosis-lipocalyx-randox-finex-everest-bio-dharmacon

Województwo

podlaskie

Powiat

białostocki + Białystok

Treść zamówienia

Dostawa odczynników

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Dostawa odczynników firm: Signosis, Lipocalyx, Randox, Finex, Everest Bio., Dharmacon. Szczegółowy opis w załącznikach.

Specyfikacja

http://zapytania-ofertowe.umb.edu.pl/?q=dostawa-odczynnikow-firm-signosi...

LINK do SIWZ

http://zapytania-ofertowe.umb.edu.pl/?q=dostawa-odczynnikow-firm-signosis-lipocalyx-randox-finex-everest-bio-dharmacon

Wymagania

.

Osoba do kontaktu

Osoba do kontaktu z Wykonawcami: Łukasz Czega
Telefon kontaktowy: (85) 748 57 37

Wymagany termin realizacji zamówienia

Termin realizacji do 30 dni od daty otrzymania zamówienia

Miejsce i termin składania ofert

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
15-267 Białystok
ul. Akademicka 3 do godz. 10:00

2017-09-13

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

.

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Cena - 100%

Uwagi

Szczegóły w załącznikach.

Data dodania

2017-09-08