Dostawa , montaż i uruchomienie chromatografu gazowego

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

nieograniczony

Dane organizatora

TAMEH POLSKA sp. z o.o.
41-308 Dąbrowa Górnicza
Al. J. Piłsudskiego 92/102B
Tel. (032) 735 55 01
WWW tameh.pl

Województwo

śląskie

Powiat

Dąbrowa Górnicza

Treść zamówienia

Dostawa , montaż i uruchomienie chromatografu gazowego

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Dostawa , montaż i uruchomienie chromatografu gazowego

Specyfikacja

tameh.pl/przetargi/

LINK do SIWZ

http://tameh.pl/przetargi/

Załączniki do spec.

skan__2019-05-10_11-04-36-378_0001.pdf

Wymagania

zgodnie z załącznikiem

Osoba do kontaktu

Beata Cudek , tel. (032) 735 55 62

Miejsce i termin składania ofert

TAMEH POLSKA sp. z o.o.
41-308 Dąbrowa Górnicza
Al. J. Piłsudskiego 92/102B , do godz. 12:00 , pok. 205

2019-05-24

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

60 dni

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

cena netto 100%

Data dodania

2019-05-10