Dostawa materiałów zużywalnych

Branża

Laboratoria:
      szkło laboratoryjne

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

FUTURESYNTHESIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
61-612 Poznań
Rubież 46 B
Tel. 664012950
E-mail n.krowczynska@futuresynthesis.pl
WWW bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1194944

Województwo

wielkopolskie

Powiat

poznański + Poznań

Treść zamówienia

Dostawa materiałów zużywalnych.

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia: Celem zamówienia jest dostawa materiałów zużywalnych służących do realizacji badań w projekcie pt. „Termolityczne barwniki fluorescencyjne w znakowaniu kwasów nukleinowych”.
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa następujących szklanych materiałów zużywalnych:
- Kolby okrągłodenne, ze szlifem, DURAN®, 25 mL, szlif 14/23; producent: WITKO, nr kat. 9.011 802 lub równoważny
- Kolby okrągłodenne, ze szlifem, DURAN®, 50 mL, szlif 14/23; producent: WITKO, nr kat. 9.011 805 lub równoważny
- Kolby okrągłodenne, ze szlifem, DURAN®, 1000 mL, szlif 29/32; producent: WITKO, nr kat. 9011855 lub równoważny
- Kolby okrągłodenne, ze szlifem, DURAN®, 250 mL, szlif 29/32; producent: WITKO, nr kat. 9011845 lub równoważny
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączonym zapytaniu ofertowym.
Opis: Dostawa materiałów zużywalnych.
Kod CPV: 33793000-5
Nazwa CPV: Laboratoryjne wyroby szklane

Specyfikacja

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view...

LINK do SIWZ

http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1194944

CPV

33793000-5: Laboratoryjne wyroby szklane

Wymagania

1) Formularz ofertowy
2) Arkusz zgodności ze specyfikacją (załącznik 1)
3) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik 2)

1) Formularz ofertowy
2) Arkusz zgodności ze specyfikacją (załącznik 1)
3) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik 2)

Osoba do kontaktu

Dane kontaktowe: n.krowczynska@futuresynthesis.pl
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Natalia Krówczyńska
Numer telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: 664012950

Wymagany termin realizacji zamówienia

Dostawa materiałów zużywalnych. Termin wykonania zamówienia: max. 30 dni kalendarzowych od dnia zamówienia.

Miejsce i termin składania ofert


61-612 Poznań
Rubież 46 B

2019-07-18

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji


61-612 Poznań
Rubież 46 B

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

1) Kryterium dopuszczające do dalszej oceny:
- złożenie oferty w terminie;
- przygotowanie oferty zgodnie z wymogami określonymi w części IV;
- zakres funkcjonalności oferowanego produktu musi być zgodny z wymogami określonymi w części II.
2) Kryterium oceny ofert:
a) Cena (0-90pkt) - algorytm (cena min/cena z oferty * ilość punktów maks)
b) Termin dostawy (0-10pkt) - 0-7 dni - 10pkt; 8-14 dni - 5pkt; 15-30 dni - 1pkt

Uwagi

Miejsce i sposób składania ofert: Formularz ofertowy wraz z załącznikami powinien być przesłany za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: n.krowczynska@futuresynthesis.pl, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: ul. Rubież 46H, 61-612 Poznań
Miejsce realizacji zamówienia: Województwo: wielkopolskie Powiat: Poznań Miejscowość: Poznań 
Pytania i wyjaśnienia: Brak pytań i wyjaśnień

Data dodania

2019-07-11