Dostawa materiałów laboratoryjnych

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

Dział Zamówień Publicznych UMCS
20-031 Lublin
Pl. M. Curie - Skłodowskiej 5
Tel. 81/ 537 57 00
Fax. 81/ 537 57 03
E-mail sylwia.grzeszczyk@umcs.pl 
WWW www.umcs.pl

Województwo

lubelskie

Powiat

lubelski + Lublin

Treść zamówienia

Dostawa materiałów laboratoryjnych

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

96-well Fast thermal cycling plates, 10, nr kat. 4346907 lub produkt równoważny

Optical adhesive covers 25 psc/pack, nr kat. 4360954 lub produkt równoważny

Specyfikacja

https://www.umcs.pl/pl/zamowienia-z-dziedziny-nauki,5074,dostawa-materia...

LINK do SIWZ

http://www.umcs.pl/pl/zamowienia-z-dziedziny-nauki,5074,dostawa-materialow-laboratoryjnych-do-umcs-w-lublinie,78973.chtm

Wymagany termin realizacji zamówienia

do 3 tygodni

Miejsce i termin składania ofert

Dział Zamówień Publicznych UMCS
20-031 Lublin
Pl. M. Curie - Skłodowskiej 5 do godz. 13:00

2019-06-14

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Zamawiający złoży zamówienie u Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.

Uwagi

Odpowiedź prosimy przesłać w formie skanu e- mailem na adres: sylwia.grzeszczyk@umcs.pl

Data dodania

2019-06-12