dostawa materiałów laboratoryjnych

Kategoria

Przetargi

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

UNIWERSYTET HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE
24 42-200 Częstochowa
ul. Waszyngtona 4/8,
Tel. tel. +48 34 378 41 0
E-mail j.konczyk@ajd.czest.pl
WWW http://www.bip.ajd.czest.pl/?idm=19

Województwo

śląskie

Powiat

częstochowski + Częstochowa

Treść zamówienia

dostawa materiałów laboratoryjnych

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

dostawa materiałów laboratoryjnych dla Wydziału
Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana
Długosza w Częstochowie.
Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy części – zadania:
ZADANIE NR 1: MATERIAŁY LABORATORYJNE cz.1
ZADANIE NR 2: MATERIAŁY LABORATORYJNE cz.2
ZADANIE NR 3: PIPETA AUTOMATYCZNA Z AKCESORIAMI

Specyfikacja

http://www.bip.ajd.czest.pl/?idm=19

LINK do SIWZ

http://www.bip.ajd.czest.pl/?idm=19

Załączniki do spec.

Pulpit.zip

Osoba do kontaktu

Osoby do kontaktu
1.
Wykonawca może kontaktować się z Zamawiającym:
dr Joanna Kończyk, j.konczyk@ajd.czest.pl ; Tel. 34 361 49 18 w. 222

Wymagany termin realizacji zamówienia

Termin realizacji: 14 dni licząc od dnia otrzymania zamówienia

Miejsce i termin składania ofert

UNIWERSYTET HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE
24 42-200 Częstochowa
ul. Waszyngtona 4/8, 15:00

2018-11-08

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

najniżej ceny
brutto z wagą 100%

Data dodania

2018-11-07