DOSTAWA KOŃCÓWEK DO PIPET

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

Uniwersytet Śląski w Katowicach
40-007 Katowice
ul. Bankowa 12
Tel. tel. 32 359 22 22
WWW www.dzp.us.edu.pl

Województwo

śląskie

Powiat

Katowice

Treść zamówienia

DOSTAWA KOŃCÓWEK DO PIPET

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

DOSTAWA KOŃCÓWEK DO PIPET

Specyfikacja

http://dzp.us.edu.pl/dostawa-koncowek-do-pipet-3

LINK do SIWZ

http://dzp.us.edu.pl/dostawa-koncowek-do-pipet-3

Osoba do kontaktu

tel.: 32 3592172
e-mail: tomasz.wantula@us.edu.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia

45 dni od daty podpisania umowy

Miejsce i termin składania ofert


40-007 Katowice
ul. Bankowa 12

2019-07-19

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji


40-007 Katowice
ul. Bankowa 12

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Cena– 100 %

Data dodania

2019-07-11