dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego

Kategoria

Przetargi

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

Warszawski Uniwersytet Medyczny
02-091 Warszawa
ul. Żwirki i Wigury 61
WWW logistyka.wum.edu.pl

Województwo

mazowieckie

Powiat

warszawski

Treść zamówienia

Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

ATZ_JB_ CTT_2018_EL_8828_2018 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego w ramach projektu: Inkubator Innowacyjności Plus (FS200).

Specyfikacja

logistyka.wum.edu.pl/zapytania-ofertowe

LINK do SIWZ

http://logistyka.wum.edu.pl/zapytania-ofertowe

Załączniki do spec.

załączniki

Osoba do kontaktu

Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
1. Joanna Brzoskwinia
Tel: (22) 57 20 261
e-mail: joanna.brzoskwinia@wum.edu.pl
Dział Logistyki
ul. Pawińskiego 3, 02-106 Warszawa
2. Adam Górzyński
Tel: (22) 57 20 292
e-mail: adam.gorzynski@wum.edu.pl
Kierownik Działu Logistyki
ul. Pawińskiego 3, 02-106 Warszawa

Wymagany termin realizacji zamówienia

Zamawiający oczekuje dostawy w terminie nie dłuższym niż 21 dni licząc od dnia wysłania
zamówienia przez Zamawiającego.

Miejsce i termin składania ofert

Warszawski Uniwersytet Medyczny
02-091 Warszawa
ul. Pawińskiego 3 do godz. 10:00

2018-08-13

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

30 dni

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Data dodania

2018-08-03