Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego

Kategoria

Przetargi

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

Warszawski Uniwersytet Medyczny
02-091 Warszawa
ul. Żwirki i Wigury 61
WWW logistyka.wum.edu.pl

Województwo

mazowieckie

Powiat

warszawski

Treść zamówienia

Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego 

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

ATZ_KB_1WY_2018_EL_7820_2018 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego w ramach projektu: „Nowe narzędzia diagnostyki molekularnej i obrazowania w indywidualizowanej terapii raka piersi, tarczycy i gruczołu krokowego” 

QUBIT ASSAY TUBES opakowanie 500 sztuk ,nr katalogowy Q32856 lub
równoważny*
I l o ś ć
10 op.

Specyfikacja

logistyka.wum.edu.pl/zapytania-ofertowe

LINK do SIWZ

http://logistyka.wum.edu.pl/zapytania-ofertowe

Załączniki do spec.

formularz_ofertowy_7820_0.doc

Osoba do kontaktu

Jakub Brzoskwinia
Tel/fax (22) 57 20 298
e-mail: jakub.brzoskwinia@wum.edu.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia

Zamawiający oczekuje dostawy w terminie nie dłuższym niż 28 dni licząc od dnia wysłania
zamówienia przez Zamawiającego lub podpisania umowy.

Miejsce i termin składania ofert

Warszawski Uniwersytet Medyczny
02-091 Warszawa
paw

2018-07-16

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

30 dni

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Data dodania

2018-07-06