Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego

Kategoria

Przetargi

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Dane organizatora

UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI
90-419 Łódź
al. Tadeusza Kościuszki 4
Tel. 042 272 59 43
Fax. 422725806
E-mail jacek.swierczak@umed.lodz.pl
WWW bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1110923

Województwo

łódzkie

Powiat

łódzki wschodni + Łódź

Treść zamówienia

Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego 

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia: Zakup drobnego sprzętu laboratoryjnego umożliwiający praktyczną realizację zajęć "Kosmetyki dla przedszkolaka a jakie dla licealisty"
Przedmiot zamówienia: Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby warsztatów w ramach projektu Farm@Bio
Nazwa produktu: Zlewka niska 01000 ml., borokrzem w ilości 10 szt. Dokładny opis przedmiotu zamówienia: 
zlewka z wylewem , skalowana , wykonana ze szkła borokrzemowego BORO 3.3, Pojemność [ml] 01000
Fi [mm] 105
Wysokość H [mm] 145
Nazwa produktu: Zlewka niska 00800 ml., borokrzem, w ilości 10 szt. Dokładny opis przedmiotu zamówienia: 
zlewka z wylewem , skalowana , wykonana ze szkła borokrzemowego BORO 3.3 , Pojemność 0800 [ml], Fi [mm] 100, Wysokość H [mm] 135
Nazwa produktu: Krystalizator z wylewem 00060 ml., 060x040, w ilości 5 szt. Dokładny opis przedmiotu zamówienia: krystalizator z wylewem, wykonany ze szkła borokrzemowego BORO 3.3 , Pojemność [ml] 00060
Fi [mm] 60
Wysokość H [mm] 40
Nazwa produktu: Krystalizator z wylewem 00160 ml., 090x045, w ilości 5 szt. Dokładny opis przedmiotu zamówienia: 
krystalizator z wylewem, wykonany ze szkła borokrzemowego BORO 3.3 , Pojemność [ml] 00160
Wysokość [mm] 45
Fi [mm] 90
Nazwa produktu: Krystalizator z wylewem 00500 ml., 125x063, w ilości 5 szt. Dokładny opis przedmiotu zamówienia: krystalizator z wylewem, wykonany ze szkła borokrzemowego BORO 3.3, Pojemność [ml] 00500
Wysokość [mm] 63
Fi [mm] 125
Nazwa produktu: Bagietka - pręciki szklane fi 4-5 x 200 długość, w ilości 10 szt. Dokładny opis przedmiotu zamówienia: 
bagietka - pręcik szklany, wykonana ze szkła borokrzemowego BORO 3.3, Fi pręta [mm] 4-5
Długość całkowita [mm] 200
Nazwa produktu: Bagietka - pręciki szklane fi 5-6 x 400 długość, w ilości 10 szt. Dokładny opis przedmiotu zamówienia: bagietka - pręcik szklany, wykonana ze szkła borokrzemowego BORO 3.3, Fi pręta [mm] 5-6
Długość całość [mm] 400
Opis: Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego do celów naukowo badawczych projektu Farm@Bio: Nazwa produktu: Zlewka niska 01000 ml., borokrzem w ilości 10 szt., Zlewka niska 00800 ml., borokrzem, w ilości 10 szt., Krystalizator z wylewem 00060 ml., 060x040, w ilości 5 szt., Krystalizator z wylewem 00160 ml., 090x045, w ilości 5 szt., Krystalizator z wylewem 00500 ml., 125x063, w ilości 5 szt., Bagietka - pręciki szklane fi 4-5 x 200 długość, w ilości 10 szt., Bagietka - pręciki szklane fi 5-6 x 400 długość, w ilości 10 szt. dla studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w ramach projektu „FARM@BIO - zintegrowany system rozwoju kompetencji studentów Wydziału Farmaceutycznego oraz Wydziału Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w odpowiedzi na potrzeby społeczeństwa, rynku pracy oraz gospodarki opartej na wiedzy” (POWR.03.01.00-00-K050/15) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Kod CPV: 33793000-5
Nazwa CPV: Laboratoryjne wyroby szklane

Specyfikacja

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view...

LINK do SIWZ

http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1110923

CPV

33793000-5: Laboratoryjne wyroby szklane

Wymagania

Wypełniony formularz ofertowy.
Zamawiający informuje, a Wykonawca, który składa ofertę akceptuje, że w umowie będą znajdowały się m.in. następujące zapisy:
1. przewidujące karę umowną w wysokości 1% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku realizowania przez Wykonawcę umowy niezgodnie z harmonogramem;
2. przewidujące karę umowną w wysokości 50% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku niewykonywania przez Wykonawcę zlecenia w sposób zgodny z innymi postanowieniami umowy oraz bez zachowania należytej staranności;
3. zastrzegające Zamawiającemu możliwość potrącania naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy;
4. zastrzegające prawo do dochodzenia odszkodowania przez Zamawiającego do wysokości faktycznych strat, jakie poniósł Zamawiający na skutek działania lub zaniechania Wykonawcy.
5. zastrzegające Zamawiającemu możliwość dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych;
6. zastrzegające możliwość niezwłocznego odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w przypadku naruszenia przez Wykonawcę warunków podpisanej umowy, w tym m.in. stwierdzenia przez Zamawiającego jakiegokolwiek uchybienia, zmiany, opóźnienia w realizacji dostawy.
Wypełniony formularz ofertowy.

Osoba do kontaktu

Dane kontaktowe: jacek.swierczak@umed.lodz.pl
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Jacek Świerczak
Numer telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: 042 272 59 43

Wymagany termin realizacji zamówienia

Wybór wykonawcy na podstawie otrzymanych ofert nastąpi w dniu 23.05.2018r.
Podpisanie umowy z wykonawca nastąpi niezwłocznie po dokonaniu wyboru.
Dostawa produktu: Nazwa produktu: Zlewka niska 01000 ml., borokrzem w ilości 10 szt., Zlewka niska 00800 ml., borokrzem, w ilości 10 szt., Krystalizator z wylewem 00060 ml., 060x040, w ilości 5 szt., Krystalizator z wylewem 00160 ml., 090x045, w ilości 5 szt., Krystalizator z wylewem 00500 ml., 125x063, w ilości 5 szt., Bagietka - pręciki szklane fi 4-5 x 200 długość, w ilości 10 szt., Bagietka - pręciki szklane fi 5-6 x 400 długość, w ilości 10 szt. powinna nastąpić do 08.06.2018r.

Miejsce i termin składania ofert


jacek.swierczak@umed.lodz.pl

2018-05-22

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Kryterium: 100% cena, wybór oferty z najniższą ceną.
Oferta powinna zawierać: wartość brutto i netto obejmującą cały przedmiot zamówienia, wyrażoną w złotych polskich (PLN) oraz gwarancję wyrażoną w miesiącach.

Uwagi

Miejsce i sposób składania ofert: Elektronicznie.
Miejsce realizacji zamówienia: Województwo: łódzkie Powiat: Łódź Miejscowość: Łódź 
Pytania i wyjaśnienia: Brak pytań i wyjaśnień

Data dodania

2018-05-15