Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego

Kategoria

Przetargi

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki

Forma przetargu

nieograniczony

Dane organizatora

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
, 15-267 Białystok,
Akademicka 3, 
Tel. 85 748 55 36,
E-mail katarzyna.polkowska@umb.edu.pl
WWW zapytania-ofertowe.umb.edu.pl

Województwo

podlaskie

Powiat

białostocki + Białystok

Treść zamówienia

Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego 

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego firmy Agilent
Część 1
- optical tubes strip (8xstrip) for use with Agilent Tape Station, RNase/DNase free, pyrogen safe nr 401428 - op.2
- strip caps for PCR and qPCR applications, for use Agilent 2200 Tape Station system nr 401425 - op.2
- loading tips (1PK) for use Agilent 2200 Tape Station System, 1PK contains 384 tips 5067-5153 - op.2

Specyfikacja

http://zapytania-ofertowe.umb.edu.pl/?q=dostawa-drobnego-sprzetu-laborat...

LINK do SIWZ

http://zapytania-ofertowe.umb.edu.pl/?q=dostawa-drobnego-sprzetu-laboratoryjnego-firmy-agilent

Osoba do kontaktu

Katarzyna Polkowska
Telefon kontaktowy: 85 748 55 36,e-mail : katarzyna.polkowska@umb.edu.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia

14 dni od daty otrzymania zamówienia od Zamawiającego.

Miejsce i termin składania ofert

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
, 15-267 Białystok,
Akademicka 3, godz 10.00

2018-02-15

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

najniższa cena

Data dodania

2018-02-07