Dostawa artykułów laboratoryjnych

Kategoria

Przetargi

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura
      szkło laboratoryjne

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

Politechnika Gdańska - Wydział Mechaniczny
80-233 Gdańsk
ul. G. Narutowicza 11/12
Tel. +58 58 347 28 04
Fax. +48 58 347 10 25
E-mail dyrekcja@mech.pg.gda.pl
WWW www.mech.pg.gda.pl

Województwo

pomorskie

Powiat

gdański + Gdańsk

Treść zamówienia

Dostawa artykułów laboratoryjnych

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Dostawa artykułów laboratoryjnych dla Wydziału Mechanicznego

Szczegóły w treści ogłoszenia.

Specyfikacja

https://dzp.pg.edu.pl/?a=zs&s=zo&poid=6672

LINK do SIWZ

http://dzp.pg.edu.pl/?a=zs&s=zo&poid=6672

Załączniki do spec.

załączniki

Wymagania

Zawarte w ogłoszeniu

Osoba do kontaktu

Politechnika Gdańska - Wydział Mechaniczny
ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
tel. +58 58 347 28 04
faks: +48 58 347 10 25
e-mail: dyrekcja@mech.pg.gda.pl
www.mech.pg.gda.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia

do 14 dni od dnia udzielenia zamówienia

Miejsce i termin składania ofert

Politechnika Gdańska - Wydział Mechaniczny
80-233 Gdańsk
ul. G. Narutowicza 11/12, Budynek Wydziału Mechanicznego, pokój Nr 310 (Biuro Wydziału) / godz. 10:0

2018-05-18

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

cena - 100%

Uwagi

Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego, Budynek Wydziału Mechanicznego, pokój Nr 310 (Biuro Wydziału) lub poprzez e-mail: annszers@pg.edu.pl

Data dodania

2018-05-11