Dostawa aparatury kontrolno-pomiarowej

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

nieograniczony

Dane organizatora

KOMPLEKS KF 
56-120 Brzeg Dolny
Sienkiewicza 4
WWW pcc-rokita.pl

Województwo

dolnośląskie

Powiat

wołowski

Treść zamówienia

Dostawa aparatury kontrolno-pomiarowej 

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Dostawa aparatury kontrolno-pomiarowej na potrzeby Instalacji Pilotażowej – Część 6 (przetworniki poziomu)” 
KF/0017/19

Specyfikacja

zakupy.pcc.pl/app/demand/notice/public/747/details

LINK do SIWZ

http://zakupy.pcc.pl/app/demand/notice/public/747/details

Wymagania

W Projekcie mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
Część 1
Nazwa części:Dostawa aparatury kontrolno-pomiarowej na potrzeby Instalacji Pilotażowej – Część 6 (przetworniki poziomu)”
Spełnienie wymagań SIWZ

Osoba do kontaktu

Ryszard Kurp , tel. 717942544

Miejsce i termin składania ofert

KOMPLEKS KF 
56-120 Brzeg Dolny
Sienkiewicza 4 , godz. 12:00

2019-07-11

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

3 miesiące

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Część 1
Nazwa części:Dostawa aparatury kontrolno-pomiarowej na potrzeby Instalacji Pilotażowej – Część 6 (przetworniki poziomu)”
Cena / Price
Wartość całkowita / Total value - 98,00%
Gwarancja i jej warunki / Warranty and its terms - 2,00%

Data dodania

2019-06-10