Archetus

ARCHETUS Sp. z o.o.

ul. Wielicka 44/31

30-552 Kraków

 

Studio projektowe:

ul. Wielicka 44/31

30-552 Kraków

tel./ faks: +48 12 444 65 03

e-mail: biuro@archetus.pl

http://www.archetus.pl

 

Archetus Sp. z o.o. zajmuje się projektowaniem różnego rodzaju laboratoriów (w szczególności w zakresie tzw. technologii funkcji laboratoriów) na różnych etapach procesu inwestycyjnego, np. w zakresie:
 
 • Studiów wykonalności (planowanie długoterminowe, wnioski o dotacje, granty)
 • Studia funkcjonalno-użytkowe
 • Projekty wstępne i koncepcyjne
 • Programy techniczno-przestrzenne
 • Projekty technologiczne (jako element branżowy) dla potrzeb projektów budowlanych
 • Projekty technologiczne (jako element branżowy) dla potrzeb projektów wykonawczych
 • Elementy technologii funkcji niezbędne do opracowania różnego rodzaju dokumentacji przetargowych (specyfikacji istotnych warunków zamówienia – SIWZ)
 • Weryfikacja zgodności projektowej (włącznie z projektami już istniejącymi) z aktualnymi uwarunkowaniami prawnymi, normatywnymi, certyfikacyjnymi, akredytacyjnymi itp.
 
Oferujemy także szereg usług ponadstandardowych, takich jak:
 • Koncepcje kolorystyki i materiałów
 • Koncepcje wyposażenia i umeblowania laboratoriów
 • Systemy komunikacji wizualnej wraz z designer wyposażenia laboratoriów
 • Symulacje i prezentacje przy użyciu technik graficznych, fotograficznych, filmu i prezentacji laboratoriów
 • i wiele innych.

 

Zespół Archetus Sp. z o.o. posiada doświadczenie w projektowaniu laboratoriów:

 • chemicznych
 • mikrobiologicznych
 • fizycznych / pomiarowych
 • radiochemicznych (III i II klasy)
 • przy zwierzętarniach
 • przemysłowych (zakłady chemiczne, oczyszczalnie ścieków)
 • i innych (zarówno dydaktycznych, jak i badawczo-rozwojowych)