Artykuły

Autor: Aleksandra Szcześ, Emil Chibowski, Lucyna Hołysz
    Z chemicznego punktu widzenia woda występująca w przyrodzie stanowi roztwór substancji nieorganicznych i organicznych występujących na Ziemi. Substancje zawarte w wodzie są pochodzenia naturalnego lub są wprowadzane do wód na skutek działalności człowieka. Obecność w wodzie soli i...
21.07.2013
Autor: Jan Ogonowski, Aleksandra Kołkowska*
    W pracy przedstawiono charakterystykę babki lancetowatej. Omówiono składniki czynne w niej zawarte. Podkreślono znaczenie babki lancetowatej, jako surowca w technologii kosmetyków.     Produkty kosmetyczne pochodzenia naturalnego, czyli tak zwane kosmetyki naturalne, stały się w ostatnich...
5.06.2013
Autor: Marek Wróbel
    Wykorzystanie elementów komputerowej analizy obrazu     OZNACZANIE POROWATOŚCI ZŁÓŻ NASION       W pracy przedstawiono metodę oznaczania porowatości złoża roślinnych materiałów ziarnistych. Metoda oparta jest na założeniu, że w materiałach ziarnistych o nieuporządkowanym charakterze ułożenia...
21.04.2013
Autor: Jerzy Józef Włodek
    W różnorodnych opracowaniach naukowych, aktach prawnych i normach, których zawartość treściowa dotyczy metrologii, zakresy znaczeniowe terminu „dokładność” (jego angielskim odpowiednikiem jest termin „accuracy”) i terminu „precyzja” (jego angielskim odpowiednikiem jest termin „precision”),...
18.03.2013
Autor: Monika Joanna Turkowicz, Joanna Karpińska
  Analityczne problemy ilościowego oznaczania witamin A, E, koenzymu Q10 i kwasu liponowego w próbkach biologicznych Monika Joanna Turkowicz1, Joanna Karpińska2   W ostatnich latach, szczególną uwagę, ze względu na działanie prozdrowotne poświęca się związkom o właściwościach antyoksydacyjnych...
1.03.2013
Autor: W. Mroczkowski, T. Stuczyński
  Abstrakt   Glinem ruchomym w glebie przyjęto nazywać te jony glinu, które przecho­dzą z gleby do 1 M roztworu KC1. Klasyczna metoda  miareczkowa oznaczania glinu ruchomego według Sokołowa jest obowiązująca nadal w ocenie jakości gleb. Celem pracy było zastąpienie  metody miareczkowej oznaczania...
7.02.2013
Autor: Rajmund Michalski*
  Streszczenie   Chromatografia jonowa jest obecnie najważniejszą instrumentalną metodą oznaczania jonów przede wszystkim w wodach i ściekach. Chromatograf jonowy to wydatek o wartości zazwyczaj kilkuset tysięcy złotych, ale doświadczony analityk obsługujący tak wyrafinowany sprzęt to inwestycja...
15.01.2013
Autor: Jolanta Drabik, Ewa Pawelec*
      Celem pracy była ocena stabilności oksydacyjnej oleju rzepakowego i kompozycji olejowych wytworzonych na jego bazie ze zróżnicowaną ilością przeciwutleniacza.  Analizę spektralną UV-VIS zastosowano do monitorowania  zmian zachodzących w strukturze niestabilizowanego i stabilizowanego oleju...
5.12.2012
Autor: Elwira Lasoń, Jan Ogonowski*
    W artykule poruszono problemy dotyczące kapsułkowania produktów spożywczych ze szczególnym uwzględnieniem substancji dostarczających wrażeń smakowych i zapachowych, suplementów diety oraz probiotyków. Przedstawiono najczęściej stosowane techniki kapsułkowania i odpowiednie dla poszczególnych...
7.11.2012
Autor: Katarzyna Jach, Marcin Kuliński*
  Człowiek, środowisko, narzędzia – podstawy oceny ergonomicznej i działań polepszających warunki pracy     Ergonomia to dziedzina nauki zajmująca się relacjami pomiędzy człowiekiem i jego materialnym otoczeniem, której celem jest – najogólniej rzecz ujmując – optymalne dopasowanie przestrzeni i...
30.10.2012

Strony