Artykuły

Autor: Marek Wesołowski
    Niezgodności fizykochemiczne między składnikami produktów leczniczych   Marek Wesołowski*     1. Wprowadzenie               Proces racjonalnego projektowania stałych postaci leku (tabletek, drażetek, granulatów) jest długotrwały i zależy między innymi od dokładnego poznania właściwości...
2.01.2014
Autor: INVESTIN - artykuł sponsorowany
        Każda idea ma swoją wartość – sprawdź ile warta jest Twoja!       Rozmowa z Katarzyną Rybus z firmy Investin Sp. z o.o., na temat Konwertera, aplikacji służącej do tworzenia dokumentacji przedinwestycyjnej, która powstała w ramach projektu „Interaktywny system współpracy w zakresie...
13.12.2013
Autor: B. Krajnik, D. Piątkowski, S. Maćkowski, M. Gagoś, E. Tomaszewska, J. Grobelny
        MIKROSKOPIA KONFOKALNA SIL   B. Krajnik, D. Piątkowski, S. Maćkowski*, M. Gagoś**, E. Tomaszewska, J. Grobelny***     Przedstawiamy układ mikroskopu konfokalnego wyposażonego w szklaną soczewkę imersyjną do wysokorozdzielczych pomiarów spektroskopowych. Zaprezentujemy rezultat wykorzystania...
4.12.2013
Autor: Aleksandra Burczyk, Zbigniew Bukowski*
      Ekologiczne aspekty stosowania węgli kamiennych. Problem rtęci w węglach kamiennych       Wprowadzenie Wysoka toksyczność rtęci oraz jej związków powoduje, iż jest substancją szczególnie niebezpieczną dla ludzi, zwierząt i  środowiska. Rtęć jest substancją trwałą, w środowisku może...
31.10.2013
Autor: Lidia Kozak, Przemysław Niedzielski
      Aparatura w absorpcyjnej spektrometrii atomowej Lidia Kozak, Przemysław Niedzielski                   Spektrometry absorpcji atomowej zbudowane są z następujących podstawowych części: źródła promieniowania, atomizera, monochromatora, detektora, wzmacniacza, rejestratora sygnału - komputera (...
30.09.2013
Autor: Iwona Madejska
    STATYSTYCZNE METODY OPRACOWANIA DANYCH BADAŃ BIEGŁOŚCI (PT)   Iwona Madejska*   „Laboratorium powinno mieć procedury sterowania jakością w celu monitorowania miarodajności podejmowanych badań i wzorcowań. Uzyskiwane dane powinny być zapisywane w taki sposób, aby było możliwe śledzenie...
2.09.2013
Autor: Andrzej Gierak, Agata Skorupa, Ewa Grabowska, Iwona Łazarska*
      Wykorzystanie chromatografii cienkowarstwowej   ANALIZA SUBSTANCJI BIOLOGICZNIE AKTYWNYCH     W pracy opisano wykorzystanie barwy rozdzielanych substancji w analizie chemicznej, wykonywanej metodą chromatografii cienkowarstwowej TLC. Analiza substancji metodą TLC jest stosunkowo prosta i nie...
14.08.2013
Autor: Aleksandra Szcześ, Emil Chibowski, Lucyna Hołysz
    Z chemicznego punktu widzenia woda występująca w przyrodzie stanowi roztwór substancji nieorganicznych i organicznych występujących na Ziemi. Substancje zawarte w wodzie są pochodzenia naturalnego lub są wprowadzane do wód na skutek działalności człowieka. Obecność w wodzie soli i...
21.07.2013
Autor: Jan Ogonowski, Aleksandra Kołkowska*
    W pracy przedstawiono charakterystykę babki lancetowatej. Omówiono składniki czynne w niej zawarte. Podkreślono znaczenie babki lancetowatej, jako surowca w technologii kosmetyków.     Produkty kosmetyczne pochodzenia naturalnego, czyli tak zwane kosmetyki naturalne, stały się w ostatnich...
5.06.2013
Autor: Marek Wróbel
    Wykorzystanie elementów komputerowej analizy obrazu     OZNACZANIE POROWATOŚCI ZŁÓŻ NASION       W pracy przedstawiono metodę oznaczania porowatości złoża roślinnych materiałów ziarnistych. Metoda oparta jest na założeniu, że w materiałach ziarnistych o nieuporządkowanym charakterze ułożenia...
21.04.2013

Strony