Artykuły

Autor: Grzegorz Karczewski, Tomasz Wojtowicz, Maciej Wiater
      Struktury hybrydowe złożone z różnych materiałów (np. struktury typu półprzewodnik –metal) pozwalają łączyć w jednym przyrządzie funkcjonalności poszczególnych składników struktury. Ponadto, w strukturach hybrydowych własności jednego ze materiałów składowych mogą być kontrolowane i zmieniane...
19.07.2016
Autor: Leszek Ruchomski*
    Szacuje się, że dorosły człowiek w pomieszczeniach zamkniętych spędza od 75% do 85% czasu, co oczywiście zależy od modelu życia. W tym czasie jest narażony na kontakt ze związkami znajdującymi się w danym pomieszczeniu. Kurz stanowi obfite siedlisko związków chemicznych, w tym Trwałych...
8.07.2016
Autor: Filip Półtoranos, Katarzyna Czuba*
    Wstęp   Mikrobiologia farmaceutyczna jest stosunkowo młodą specjalnością, której początek można upatrywać w mikrobiologii ogólnej, lekarskiej oraz przemysłowej. W Polsce powstanie mikrobiologii farmaceutycznej jako odrębnej dziedziny nauki datuje się na okres po II Wojnie Światowej wraz z...
10.06.2016
Autor: Magdalena Szechyńska-Hebda, Marek Hebda*
    Analiza termiczna, jako grupa metod określająca fizyczne i chemiczne cechy materiałów w funkcji temperatury i czasu, może być wykorzystana w różnych dziedzinach nauki i techniki. Powszechnie używana jest m.in. do charakterystyki fizycznych przemian zeszklenia, odszklenia, krystalizacji,...
29.04.2016
Autor: Jakub Cichos, Mirosław Karbowiak*
    Szybki rozwój nauk biologicznych wymaga ciągłego udoskonalania technik analitycznych, bez których niemożliwe byłoby m.in. dokładniejsze poznanie mechanizmów rządzących życiem na poziomie komórkowym czy opracowanie czułych i uniwersalnych testów immunoenzymatycznych.     Stosowane obecnie w roli...
10.03.2016
Autor: Paulina Pakuła-Gawarecka, Kamil Stolarski*
    ­­­ Opis stanu faktycznego   Laboratorium X zlecono wykonanie badań.  Klient nie określił metody, jaką mają zostać przeprowadzone badania. Po dokonaniu oceny zlecenia i wstępnej analizie próbek pracownik (pozostający w stosunku pracy), który miał przeprowadzić badania uznał, że niemożliwe jest...
3.02.2016
Autor: Ewa Górecka, Dorota Karmasz, Jacek Retka*
    Wprowadzenie Technika absorpcyjnej spektrometrii atomowej (AAS) jest jedną z najczęściej stosowanych metod oznaczania śladowych zawartości metali w próbkach o zróżnicowanym charakterze. Ze względu na dobrą dokładność i precyzję umożliwia uzyskiwanie miarodajnych wyników analiz. Zakłócenia...
11.01.2016
Autor: Krzysztof Nyrek
    Czym jest ryzyko? Nie istnieje jedna definicja ryzyka, choć intuicyjnie czujemy, że praca w laboratorium naszpikowana jest ryzykiem. Dzieje się tak dlatego, że w momencie podejmowania decyzji nie dysponujemy pełną wiedzą o przyszłych wydarzeniach będących następstwem podjętej decyzji....
3.12.2015
Autor: Maria Włodarczyk-Makuła*
      Wprowadzenie   W literaturze często spotykany jest skrót EDC określający grupę specyficznych  zanieczyszczeń Endocrine Disrupting Compouns. Do tej grupy  zalicza się polichlorowane dibenzodioksyny PCDD, polichlorowane bifenyle PCB, substancje aktywne zawarte w pestycydach (tzw. biocydy),...
20.10.2015
Autor: Paulina Pakuła-Gawarecka,Kamil Stolarski*
      Opis stanu faktycznego                   Jan Nowak, pracownik laboratorium w kopalni węgla Kopalnia Węgla X S.A., miał oznaczyć wartość opałową węgla w związku z przygotowywaną dostawą dla Elektrociepłowni Y. Po przeprowadzeniu badania określił wartość opałową węgla na poziomie 20 MJ/kg. W...
15.09.2015

Strony