Artykuły

Autor: LAB
2017   Nr 1 - styczeń / luty   Komora termoklimatyczna – historia od 1973 do 2016 roku  Wirtualne laboratorium inżynierii materiałowej  Chromatograficzne metody oznaczania parabenów w próbkach środowiskowych i kosmetykach. Cz. 1  Instrumentalny test analizy profilu tekstury ...
10.04.2017
Autor: LAB
2016   Nr 6 - listopad / grudzień   Biodegradacja wybranych związków organicznych przy użyciu organizmów White Rot Fungi. Cz. 2  Analiza termiczna - interpretacja krzywych. Cz. 6, Dokonywanie zmian warunków pomiarowych w technice DMA  Ogólna charakterystyka metod biologicznej kontroli...
10.04.2017
Autor: LAB
2016   Nr 5 - wrzesień/ pażdziernik   Badanie jakościowe materiałów węglowych za pomocą spektroskopii Ramana  Zastosowanie nanostruktur platyny, palladu i srebra we wzmocnionej powierzchniowo spektroskopii Ramana  Analiza termiczna – interpretacja krzywych. Cz. 5, Krzywe TMA ...
10.04.2017
Autor: LAB
2016   Nr 4 - lipiec / sierpień   Analiza termiczna – interpretacja krzywych. Cz. 4, Pomiary TGA  Spektroskopia w podczerwieni w ocenie modyfikacji powierzchniowych mikroorganizmów  Charakteryzacja struktur grafenowych na podłożach stałych metodami spektroskopowymi  Oznaczanie...
10.04.2017
Autor: LAB
2016   Nr 3 - maj / czerwiec   Zastosowanie spektroskopii Ramana do analizy i identyfikacji szminek  Przygotowanie mianowanych zawiesin szczepów wzorcowych znajdujących zastosowanie w badaniach mikrobiologicznych  E-nos (elektroniczny nos)  Analiza termiczna – interpretacja krzywych...
10.04.2017
Autor: LAB
2016   Nr 2 - marzec / kwiecień     Wybrane techniki chromatograficzne w oznaczaniu farmaceutyków w środowisku. Cz. 2  Zastosowanie chromatografii gazowej do detekcji narkotyków w technice kryminalistycznej  Modelowanie czujników potencjometrycznych. Cz. 2  Analiza termiczna -...
10.04.2017
Autor: LAB
2016            Nr 1 - styczeń / luty   Zanieczyszczenia komunikacyjne, a jakość wody w zlewniach wód ujmowanych do uzdatniania  Zagrożenie zanieczyszczenia środowiska wodnego związkami ropopochodnymi  Modelowanie czujników potencjometrycznych. Cz. 1  Badanie charakterystyki...
10.04.2017
Autor: LAB
2015            Nr 6 - listopad / grudzień   Analiza ryzyka związanego z zatopieniem broni chemicznej w Bałtyku w okresie II Wojny Światowej. Cz. 2  Oznaczanie azotanów w warzywach i w wodzie pitnej metodą potencjometryczną i spektrofotometryczną Oznaczanie polibromowanych eterów...
10.04.2017
Autor: LAB
2015            Nr 6 - listopad / grudzień   Analiza ryzyka związanego z zatopieniem broni chemicznej w Bałtyku w okresie II Wojny Światowej. Cz. 2  Oznaczanie azotanów w warzywach i w wodzie pitnej metodą potencjometryczną i spektrofotometryczną Oznaczanie polibromowanych eterów...
10.04.2017
Autor: LAB
2015            Nr 5 - wrzesień / październik   Analiza ryzyka związanego z zatopieniem broni chemicznej w Bałtyku w okresie II Wojny Światowej. Cz. 1  Prostaglandyny w oftalmice  Oznaczanie polibromowanych eterów difenylowych (PBDE) w żywności. Cz. 1, Przygotowanie próbek  QuEChERS...
10.04.2017

Strony