Artykuły

Autor: W. Mroczkowski, T. Stuczyński
  Abstrakt   Glinem ruchomym w glebie przyjęto nazywać te jony glinu, które przecho­dzą z gleby do 1 M roztworu KC1. Klasyczna metoda  miareczkowa oznaczania glinu ruchomego według Sokołowa jest obowiązująca nadal w ocenie jakości gleb. Celem pracy było zastąpienie  metody miareczkowej oznaczania...
7.02.2013
Autor: Rajmund Michalski*
  Streszczenie   Chromatografia jonowa jest obecnie najważniejszą instrumentalną metodą oznaczania jonów przede wszystkim w wodach i ściekach. Chromatograf jonowy to wydatek o wartości zazwyczaj kilkuset tysięcy złotych, ale doświadczony analityk obsługujący tak wyrafinowany sprzęt to inwestycja...
15.01.2013
Autor: Jolanta Drabik, Ewa Pawelec*
      Celem pracy była ocena stabilności oksydacyjnej oleju rzepakowego i kompozycji olejowych wytworzonych na jego bazie ze zróżnicowaną ilością przeciwutleniacza.  Analizę spektralną UV-VIS zastosowano do monitorowania  zmian zachodzących w strukturze niestabilizowanego i stabilizowanego oleju...
5.12.2012
Autor: Elwira Lasoń, Jan Ogonowski*
    W artykule poruszono problemy dotyczące kapsułkowania produktów spożywczych ze szczególnym uwzględnieniem substancji dostarczających wrażeń smakowych i zapachowych, suplementów diety oraz probiotyków. Przedstawiono najczęściej stosowane techniki kapsułkowania i odpowiednie dla poszczególnych...
7.11.2012
Autor: Katarzyna Jach, Marcin Kuliński*
  Człowiek, środowisko, narzędzia – podstawy oceny ergonomicznej i działań polepszających warunki pracy     Ergonomia to dziedzina nauki zajmująca się relacjami pomiędzy człowiekiem i jego materialnym otoczeniem, której celem jest – najogólniej rzecz ujmując – optymalne dopasowanie przestrzeni i...
30.10.2012
Autor: Jakub Bartyzel, Marta Pycia, Jarosław M. Nęcki
  Bardzo rzadko wymienia się wodór wśród gazów cieplarnianych. Należy o tym jednak wspomnieć, gdy stoimy na progu epoki stosowania wodoru, jako nośnika energii. Trudno uwierzyć, że przy planowanym zastosowaniu wodoru na tak szeroką skalę niewiele wiemy o poszczególnych ogniwach jego cyklu w...
14.10.2012
Autor: Dorota Kręgiel
  Obecnie szacuje się, że klasyczne metody płytkowe pozwalają na oznaczenie zaledwie 1-10% składu populacji stanowiącej określony ekosystem [1]. Rozbieżności między wynikami badań mikroskopowych a hodowlanych wynikają głównie z niemożności symulowania warunków środowiskowych zapewniających wzrost...
19.09.2012
Autor: Alfred Tramer, Teresa Topolnicka, Teresa Kordas, Halina Wałega – Chwastek, Teresa Wala*
    W trakcie prowadzenia prac związanych z budową estakady drogowej, w terminie 2 tygodni od położenia izolacji zaobserwowano powstawanie pęcherzy gazowych. Gazy zbierały się pomiędzy warstwą materiału gruntującego, a warstwą izolacji. Celem podjętych prac badawczych było określenie przyczyn...
6.09.2012
Autor: Andrzej Piątkowski*
    Wstęp   Jednym z ważnych zadań inżynierii materiałowej jest poszukiwanie związków pomiędzy istotnymi z technologicznego punktu widzenia właściwościami materiału polikrystalicznego, a jego mikrostrukturą. Istotnym problemem staje się poszukiwanie takich cech mikrostruktury, które opisują...
15.08.2012
Autor: Renata Suwak, Barbara Lipowska*
    Wstęp   Mianem analizy termicznej określano początkowo wszystkie metody badawcze, w których badano własności fizyczne próbki w funkcji temperatury. Obecnie pod pojęciem analizy termicznej rozumie się określenie zmian właściwości próbki w wyniku narzuconego programu temperaturowego,...
2.08.2012

Strony