Artykuły

Autor: Irena Maria Choma, Zakład Metod Chromatograficznych, UMCS w Lublinie
W ostatnich latach rośnie znaczenie testów aktywności biologicznej, które pozwalają wykryć w skomplikowanych mieszaninach i matrycach te substancje, które daną aktywność posiadają, czyli charakteryzują się właściwościami przeciwbakteryjnymi, przeciwgrzybiczymi, estrogennymi, genotoksycznymi...
9.10.2011
Autor: E. Miszczak, I. Twardowska, Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu
  W artykule przedstawiono fragment wyników, dotyczących zawartości pierwiastków potencjalnie toksycznych PTP (Fe, Mn, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn) w wyciekach z kolumn wypełnionych odpadami powęglowymi.  Zastosowanie techniki spektrometrii mas ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-...
6.10.2011
Autor: Jolanta Piekut, Politechnika Białostocka, Zakład Chemii, Białystok
  W pracy podjęto próbę zastosowania spektroskopii w zakresie bliskiej podczerwieni (NIR) umożliwiającej, poprzez analizę widm, szybkie określenie ilościowe jak i jakościowe poszczególnych składników decydujących o jakości naturalnych miodów pszczelich. W przypadku metody jakościowej analiza widm...
6.10.2011
Autor: prof. dr hab. Mirosław Soroka, Politechnika Wrocławska
    Grzechy najcięższe: PUBLIKOWANIE FAŁSZYWYCH WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH PUBLIKOWANIE CUDZYCH WYNIKÓW JAKO SWOICH WŁASNYCH. PLAGIATYZM   Grzechy pozostałe:   NADUŻYWANIE WŁADZY (ZALEŻNOŚCI SŁUŻBOWYCH): Publikowanie cudzych wyników jako własnych. Plagiatyzm. Dopisywanie swojego...
6.10.2011

Strony